Hjem Nyheter Nå skal den store samferdselskabalen legges for Lofoten og Vesterålen

Nå skal den store samferdselskabalen legges for Lofoten og Vesterålen

Skal vurdere om tunnel skal erstatte ferga over Hadselfjorden

Tunnel under Hadselfjorden, ny lufthavnstruktur og framtidig sykehusstruktur er tema når Statens Vegvesen nå går i dialog med blant annet kommunene i Lofoten og Vesterålen.

Torsdag 23. mars inviterer Statens vegvesen til faglig dialog om arbeidet med Hadselfjordutredningen. Under møtet som arrangeres på Sortland vil representanter fra kommuner, næringsliv, transportnæringa, Nordlandssykehuset, Avinor, Kystverket, kommuner, fylkeskommunen og fylkesmannen være til stede. Hensikten er å gi innspill til arbeidet med å utrede alternativer til framtidig kryssing av Hadselfjorden.

– Vi stenger oss ikke inne i et lukket rom når vi utreder. Arbeidet foregår i tett dialog med transportbrukere, næringsliv og offentlige aktører som kan bidra med kunnskap og synspunkter, sier prosjektleder Nils Petter Rusånes i Statens vegvesen.

Det er samferdselsdepartementet som har gitt Statens vegvesen i oppdrag å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for Hadselfjorden. En viktig del av mandatet er å vurdere om dagens ferjesamband bør erstattes med fast forbindelse, slik at Lofoten og Vesterålen blir en felles bo-, arbeids- og serviceregion. Lufthavnstruktur og sykehustilbud skal også være en del av utredningen.

I oktober arrangerte Statens vegvesen et idéverksted for å kartlegge interesser og behov i området.

Etter det faglige dialogmøtet denne uka, skal det holdes politisk dialogmøte i mai. Hele utredningen med anbefalinger for framtidige løsninger skal være ferdig innen utgangen av 2017.

Forrige artikkelHar høye tanker om framtidig kryssing av Hadselfjorden
Neste artikkelJaktet verdisaker på aldershjemmet