Våren 2017 gjennomfører Utdanningsdirektoratet en kvalitetsgjennomgang av nasjonale prøver, kartleggingsprøver og læringsstøttende og karakterstøttende prøver. Målet er å få mer informasjon om prøvenes nytteverdi for brukerne.

Kvalitetsgjennomgangen ser blant annet nærmere på  problemstillinger knyttet til:

  • I hvilken grad blir Utdanningsdirektoratets prøver med analyse- og oppfølgingsmateriell brukt etter formålet?
  • I hvilken grad gir prøvene relevant informasjon som kan brukes til underveisvurdering og til å følge elevers faglige ståsted og progresjon?

Kvalitetsgjennomgangen sees også i sammenheng med fornyelsen av Kunnskapsløftet og Utdanningsdirektoratets satsning på digitalisering. Kvalitetsgjennomgangen består i hovedsak av en kvalitativ undersøkelse der brukerinnsikt fra elever, lærere, skoleledere og skoleeiere samles inn ved hjelp av intervjuer og skolebesøk.

Eksempler på kommuner som er invitert til å delta er Drammen, Sogndal og Tana. Utdanningsdirektoratet vil også sende ut en spørreundersøkelse til alle kommuner og skoler.

Prøveutviklere og relevante organisasjoner som blant annet Elevorganisasjonen og Utdanningsforbundet er også invitert inn i arbeidet.

Dersom du har innspill til Utdanningsdirektoratet, om hvordan prøvene fungerer og hva som kan bli bedre, kan du sende sine svar til prover@udir.no innen 19. mai.

Forrige artikkelVinn 10.000 kroner på strandrydding
Neste artikkelOlje: Hvem vant og hvem tapte?