Mer enn 70 gamle Melbu-bygg skal dokumenteres gjennom kulturminnerelatert nettverksbygging i regi av Museum Nord. De gamle byggene er reist forskjellige steder i tidsperioden fra 1880 til 1945. 

Det er som et ledd i Museum Nords storsatsing på Melbu – et prosjekt som går under navnet ”Melbus industrielle kulturarv” – at museet samler inn informasjon og tar fotografier av byggene. I en prosjektbeskrivelse over mål, tiltak og aktiviteter viser museet at de i 2014 skal vurdere tilstanden til hvert enkelt bygg og kulturmiljø. Og det er aktuelt å prioritere bygg hvor det er aktuelt å gå i gang med vernetiltak eller tilrettelegging for publikum.

– Vi skal gjennom prosjektet bistå til at enkeltbygg blir tilbakeført og bevart for ettertiden. Dette kan være bistand gjennom kompetanse, og også såmidler for å kunne få på plass finansiering til å gjennomføre større tiltak. «Felleslageret» er et slikt eksempel. Renovering og tilbakeføring av felleslageret er godt i gang, og det er eksteriørdetaljer som mur og tak som gjenstår. Det er søkt midler fra Kulturrådet og Nordland fylkeskommune til dette arbeidet, heter det i prosjektbeskrivelsen.

I tillegg er det satt i gang kartlegging av utvikling av infrastruktur, og spesielt her bør nevnes havneutbyggingen. Vi bruker i stor grad materiale fra arkivene til Kystverket og historiske kartverk i dette arbeidet. Melbu Fiskeindustri blir også spesielt dokumentert og her vil vi bruke også bruke filmopptak og intervjuer som en del av dokumentasjonen.

De innsamlede opplysningene skal samles i en egen database, hvor også tapte bygg blir tatt med og registrert. Eldre kart er digitalisert som en del av den kulturhistoriske informasjonen. Museet planlegger også å fullføre en større filmdokumentasjon rundt fiskeindustrien på Melbu. Dette skal formidles i Norsk fiskeindustrimuseum.

Forrige artikkelMellomlagring av villfanget levendetorsk vil bedre situasjonen
Neste artikkelSøker Riksantikvaren om 800.000 til Melbu-prosjekt