En lokal entreprenør på Melbu har søkt Fylkesmannen i Nordland om tillatelse til å starte utfylling i sjøen for å bygge boligprosjekt på Torodden.

Steinsvik Hus & Entreprenør AS på Melbu sier i sin søknad at det nye boligområdet planlegges utbygd med tre leilighetsbygg ut i sjøen vest for Neptunveien på Melbu. Området ligger et par hundre meter nedenfor Rema 1000 på Melbu.

Det planlegges fylling i sjø for innvinning av landområder mellom Torodden og Valholmen. Dette blir på vestsiden når man kjører utover til Gulstadholmen.

Ikke mindre enn 10 vedlegg sendes med søknaden, blant annet dispensasjonssøknad, skjema for mudring og dumping i sjø, kommuneplan for Hadsel, geoteknisk vurdering, historisk kartlegging, sitasjonsplan og marinarkeologisk uttalelse.

I følge entreprenørens mange utredninger foreligger det ingen opplysninger som gir mistanke om forurenset sjøbunn i utfyllingsområdet. Ettersom området er lite berørt av bruk tidligere, anser entreprenøren det som unødvendig med prøvetaking av sjøbunnssedimentering i utfyllingsområdet.

– Fyllingsarbeidene vil utfjøres så skånsomt som mulig, nederste sjikt utlegges på sjøbunnen med maskin for å hindre oppvirvling av sedimenter som kan virke skjemmende på nærmiljøet, skriver entreprenøren.

«fritak for ytterligere miljøundersøkelser før tiltaket utføres.»

– Med dette som bakgrunn, samt at dette er et relativt lite tiltak og fyllingen blir etablert på fjell og grunne løsmasseforekomster, søkes det om fritak for ytterligere miljøundersøkelser før tiltaket utføres.

Prosjekteringen utføres av Asplan Viak og skal tilpasses tilgjengelige masser og aktuelle entreprenørers utstyr.

Forrige artikkelMyreværingen Tord Lien åpner den nye havna på Myre
Neste artikkelStokmarknes: Næringsareal kan bli tre leiligheter på gateplan i sentrum