Når det fra i høst innføres én ekstra time naturfag i barneskolen, står Melbu skole godt rustet til å møte utfordringene. Et helt nytt naturfagrom står nå klart for de yngste elevene på Melbu.

Fra i høst får elever på barneskolen én ekstra time i naturfag. I tillegg skal 155 ungdomsskoler over hele landet tilby koding som valgfag. Eksperimenter og forsøk er en viktig del av undervisningen i naturfag.

–  Nå gir vi lærerne og elevene mer tid til å gå i dybden, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Regjeringen innfører én ekstra naturfagstime i uken på barneskolen. Denne timen kan legges til 5, 6 eller 7. klasse. Timetallet i naturfag blir dermed økt med 38 timer i året.

– Mer naturfag er en liten del av vår helhetlige satsing på realfag. I fjor høst la regjeringen frem en ny, nasjonal realfagsstrategi. Målet er å få færre elever på de laveste nivåene i matematikk og naturfag – og flere i toppsjiktet, understreker kunnskapsministeren.

Tilsammen kommer det en rekke nye realfagstiltak skoleåret 2016/17:

  • • En ekstra time i naturfag på barnetrinnet.
  • Oppstart med koding som valgfag på ungdomstrinnet.
  • Nytt matematikkfag: Fordypning i matematikk blir alternativ til 2. fremmedspråk og arbeidslivsfag på ungdomstrinnet.
  • Talentsentre i realfag åpner i Oslo, Trondheim, Bergen, Tromsø.
  • 11 nye realfagskommuner. Totalt er det nå 45 realfagskommuner i hele landet.
  • Et nytt nasjonalt realfagsbarometer: Resultater fra nasjonale prøver og karakterer fra grunnskole og videregående blir samlet på ett sted.
  • – Kunnskap og teknologi er det vi skal leve av i fremtiden, og målet er at Norge kan hevde seg i verdenstoppen innen områder som miljøvennlig teknologi. Derfor satser regjeringen mer på realfag i skolen, understreker kunnskapsministeren.

Dette er også nytt fra skolestart i høst:
• Ny fraværsgrense i videregående skole: Elever på videregående skole kan ha inntil 15 prosent udokumentert fravær, og rektor kan utvise skjønn for fravær mellom 10 og 15 prosent.
• Friere skolevalg: Elever kan søke seg til videregående skoler i andre fylker enn hjemfylket.
• Ekstra år på grunnskolen: Ungdommer som har behov for et ekstra år på grunnskolen før de begynner på videregående skole, får rett til det. Dette gjelder hovedsakelig ungdommer med kort botid i Norge.

Forrige artikkelHytte brant ned til grunnen på Hopen i Lofoten
Neste artikkelKlager på utsetting av lutzgran i Sortland kommune