Gående og syklende gjennom et nytt boligfelt på Melbu kan i ytterste konsekvens bli spiddet eller skadet på sin ferd gjennom området.

Det er ved det nye boligfeltet Haugneset i Melbu vest at det som trolig er private interesser har satt opp en høyst ureglementert sperring. Sperringen er satt opp på tvers av en vei som kommunen har regulert som gang- og sykkelsti, men som foreløpig ikke er merket med skilt.

Private i området har boret to hull i asfalten og banket to armeringsjern ned i bakken. Utenpå armeringsjernet er det montert to brøytestikker som en slags beskyttelse.

Da vi nylig passerte den nye gang- og sykkelstien som skal merkes mellom Solstien og Vikaveien, var til og med «beskyttelsen» i form av brøytestikker utenpå armeringsjernet delvis fjernet.

Som bildet viser er den private innretningen, som trolig har til hensikt å hindre trafikk gjennom området, bøyd seg slik at uheldige gående og syklende i ytterste konsekvens kan bli spiddet eller alvorlig skadet av dette høyst ureglementerte og private trafikksikkerhetstiltaket som neppe er helt gjennomtenkt.

Forrige artikkelKors med tak på vei til toppen av Melbu kirke
Neste artikkelNy ansvarlig redaktør i Radio Melbu