Av Fylkesråd for utdanning, Hild Marit Olsen (Ap) og Distriktssekretær i LO, Rita Lekang (Ap).

For få av våre ungdommer i Nordland fullfører videregående opplæring. En av de viktigste årsakene til det er at de ikke får læreplass. At ungdommene ikke får fullført sin opplæring på grunn av manglende læreplasser er et stort samfunnsproblem. Både for den enkelte som rammes, for arbeidslivet og for belastingen i det offentlige tiltaksapparatet.

Det er nettopp derfor fylkeskommunen har satt seg i førersetet for å få flere læreplasser i Nordland. Vi har et fremoverlent næringsliv i fylket vårt. En rekke av bedrifter er svært dyktige på å ta inn læreplasser. Det samme er flere av kommunene våre. Det er derfor det er så viktig at staten ikke forblir en lærlingesinke. Tall fra Kommunal- og moderniseringsdepartementets lærlingeoversikt viser at statlige virksomheter i 2015 hadde 451 lærlinger. I Nord-Norge var det 51 lærlinger i statens virksomheter. I Finnmark var det eksempelvis bare 5 lærlinger.

Når vi vet at frafallet er stort i videregående opplæring i Nord-Norge, da er 51 lærlinger i Nord-Norge alt for lite.

Vi skal ikke overforenkle dette poenget. Men uten vilje eller ambisjon om å øke antallet læreplasser i statlige virksomheter i Nord-Norge – vel da er det greit å si at regjeringens politikk i nord ikke henger helt sammen.
Det høres flott ut når det sies i regjeringens nordområdestrategi, fra tidligere i år at; «Lokal og regional kunnskap er en av våre viktigste byggesteiner for en god nordområdepolitikk.»

Men hverken lærling, yrkesfag eller læreplasser er nevnt i nordområdestratgien. Regjeringen har et ansvar om å stille tydeligere krav. Fra flere hold har det vært påpekt at staten har for få læreplasser. Det er underlig at samferdselsministeren som har ansvar for å følge opp underliggende etater ikke engang ønsker å møte fylkesråden for utdanning i Nordland om dette temaet.
I fjor avdekket NRK at Statens Vegvesen hadde 7 læringer blant sine godt og vel 7500 ansatte. Og at ingen av disse hadde tilholdssted i Nord-Norge. Samferdselsministerne ser ingen grunn til å stille krav om flere lærlinger i de årlige tildelingsbrevene til underliggende etater.

Det er derfor trist når vi nå kan konstatere at Statens Vegvesen kun hadde 5 lærlinger i 2016. Altså to mindre enn året før. Og heller ikke i fjor hadde de lærlinger i Nord-Norge.
Vi skal ikke henge ut enkelte etater i staten. For ansvaret ligger på statsrådens bord. Det er samferdselsministeren som avfeier læreplasser som uviktig i Nord-Norge.
Nordområdepolitikken blir rett og slett omgjort til tomme og fagre ord om kunnskap i nord av samferdselsministeren.

Vi vil derfor på det varmeste anbefale at statsråden leser fjorårets rapport fra Riksrevisjonen om det offentliges arbeid med læreplasser. Vi støtter fullt og helt Riksrevisjonens oppfordring til regjeringen om at;

«Etter Riksrevisjonens vurdering er det potensial for auka inntak av lærlingar både i underliggjande verksemder og i statlege selskap og føretak, noko som kan auke talet på lærlingar i statleg sektor vesentleg.»
Så kjære statsråd, kjære regjering; lytt til Riksrevisjonen. Da vil også nordområdepolitikken henge bedre sammen.

Forrige artikkelInnstiller avganger på grunn av teknisk feil
Neste artikkelBobil tippet over ende på veien