Luftfartstilsynet mener at Stokmarknes og Svolvær lufthavn mangler deler av sin godkjenning og at Avinor er nærmere tre år forsinket med den dokumentasjonen som luftfartsmyndighetene krever.

Luftfartstilsynet har tilskrevet Avinor om revisjon av Stokmarknes lufthavn Skagen etter flynavigasjonsrapport 2013N-005. På bakgrunn av svaret fra Avinor kan Luftfartsverket ikke lukke et av de påviste avvikene ved flyplassen. Luftsfartsverket opplyser at den manglende dokumentasjonen skulle vært på plass allerede den 20. april 2011 – for snart tre år siden. Det er påvist en lignende mangel ved Svolvær lufthavn, Helle.

Må innfri EU-regelverk
Seksjonssjef Svein J. Pedersen ved flysikringsseksjonen i Luftfartstilsynet opplyser at saken er litt kompleks å forklare. Det er implementert et EU-regelverk som innebærer at alle leverandører av flysikringstjenester (i dette tilfellet Avinor AS) skal fremlegge såkalt samsvarserklæring for alle systemer som er i bruk i flysikringstjenesten. Kravet trådte i krav fra og med 20. april 2011 og Luftfartstilsynet (LT) har et ansvar for å følge opp dette kravet mot Avinor. Regelverket krever at tjenesteytere skal kunne fremlegge samsvarsdokumentasjon på alle systemer som benyttes til flysikring.

Slutt på tålmodigheten
– Luftfartstilsynet har i forbindelse med aksept av nye systemer og sikkerhetsrelaterte endringer på eksisterende systemer for flysikring, satt som vilkår om at dokumentasjon på samsvar i henhold til EU-regelverket må kunne fremvises på vår forespørsel. Vi har vært innforstått med at det har vært utfordrende for Avinor å ta frem denne type dokumentasjon for alle systemene som de har i bruk. Derfor har vi utvist tålmodighet, samt akseptert de planer som Avinor har hatt for å få på plass denne type dokumentasjon. Da vi gjennomførte revisjon av Avinor AS på Skagen og Svolvær i 2013 ba vi om å få fremlagt samsvarsdokumentasjon for flysikringssystemer for begge enheter, noe Avinor ikke var i stand til å fremvise. Det at nødvendig dokumentasjon ikke var på plass medfører at vi nå krever at all dokumentasjon kommer på plass før vi kan lukke avvik 3 på blant annet Skagen, sier seksjonssjef Svein J. Pedersen ved flysikringsseksjonen i Luftfartstilsynet.

Forrige artikkelModig lokalutvalg startet kystaksjonen uten vedtak
Neste artikkelStadig flere politiske partier støtter kystaksjonen