– Vi må få alle skipene til å levere søppel på land. Derfor er det viktig at havnene har gode avfallsmottak og godkjente planer for håndtering av søppel fra båtene, sier rådgiver Robert Helskog ved Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Nordland.

Forsøpling til havs er et økende nasjonalt og internasjonalt problem. Alle havner skal ha godkjente planer for mottak og håndtering av avfall. Mer enn halvparten av fylkets havner har ikke sendt inn avfallsplan. En egen aksjon, ledet av Fylkesmannen, er nå i gang for å få fortgang i arbeidet og oppfordringen til kaiansvarlige og havneeiere er klar:

– Send inn avfallsplan!

Ingen ekstra kostnad

Det er Miljødirektoratet som har satt i gang den nasjonale aksjonen.  I følge direktoratet står avfall fra skip og båter globalt sett for omtrent 20 prosent av den marine forsøplingen, går det fram fra Fylkesmannen i Nordland.

– Det er viktig at det ikke er noen ekstra kostnad for skipene å levere det vanligste avfallet. Større båter og skip betaler havneavgift etter «no special fee»-prinsippet. Levering av avfall skal være inkludert i havneavgiften. Det skal være lett å gjøre det riktig. Et tilstrekkelig avfallsmottak hindrer også at det blåser søppel på hav fra overfylte søppeldunker, sier Robert Helskog.

Internéasjonalt krav

Mange havner har allerede velfungernde mottaksordninger, men det mangler fortsatt avfallsplaner som beskriver hvordan dette håndteres. Helskog leder arbeidet med å få kaiansvarlige og havneeiere i Nordland til å sende inn avfallsplaner for godkjenning.

– Det er et krav i norsk og europeisk regelverk at havner skal ha avfallsplaner for mottak og håndtering av avfall. Avfallsplanene skal godkjennes av Fylkesmannen i det fylket der havnen er lokalisert, forklarer Helskog.

Hvor mange havner er berørt av dette kravet?

– Siden det ikke eksisterer en database for alle havner og kaier i landet har vi ikke mulighet til å gi noe antall. Regelverket har ikke en nedre grense på størrelse, bare et unntak som gjelder dersom det er en privat kai/havn, som er knyttet til en privat eiendom, uten kommersiell aktivitet.

Hva bør kommunene og havneeierne gjøre?

– Gjennom å lage en avfallsplan skal havnene vurdere om mottakssystemet for avfall er tilfredsstillende for deres brukere og ta et sterkere eierskap i avfallshåndteringen. Vi oppfordrer aktører som er innenfor samme område til å gå sammen om å lage en felles avfallsplan og en felles mottaksordning.

Hvem har ansvaret for å få dette på plass?

– Det er havne- og eller kai-ansvarlig sitt ansvar å lage avfallsplan. Dersom det ikke er noen som «drifter» kaien er det kaieiers ansvar å lage plan. Småbåthavner skal ha fått tilbud av kommunen til å være med i en felles avfallsplan, men dersom ikke forespørselen ble besvart eller dersom de ønsket å lage egen plan, har ikke kommunen noe videre ansvar, sier Helskog.

Forrige artikkelBestill RIB-tur til Ulvøyholmen
Neste artikkel80 prosent nedgang for villaksen i Nordland