– Lofoten har en geografi og et transportsystem, som sammen med et høyt antall turister og tidvis mange yrkesaktive fiskere i regionen, har spesielle utfordringer for å sikre befolkningen og tilreisende et tilfredsstillende sykehustilbud.

Det skriver Lofotrådets leder Hans Fredrik Sørdal i en uttalelse til Nordlandssykehuset helsefortak knyttet til sluttrapporten i den nasjonale helse- og sykehusplanen og kirurgisk akuttbehandling og kirurgi ved Nordlandssykehuset Lofoten på Gravdal.

– Det er mangel på grunnlagsdata som viser hvor mange mennesker som til enhver tid befinner seg i Lofoten, og slike data bør etterspørres, slik at tilbudet er dimensjonert etter reelt behov.

Akuttkirurgisk beredskap

– Lofotrådet støtter anbefalingene i sluttrapporten om at det fortsatt skal være akuttkirurgisk beredskap ved Nordlandssykehuset Lofoten HF, og vil understreke at det er grunnleggende at innbyggerne får tilnærmet den samme kirurgiske standard og omsorg uavhengig av hvor de bor i landet. Det innebærer at en kirurgisk avdeling som skal utøve akutt kirurgi på døgn- og årsbasis, må ha bemanning og struktur som dekker behovet.

Team

– Nordlandssykehuset Lofoten må ha en team- og beslutningsstruktur som kan ta de rette avgjørelser med henblikk på enten å behandle pasienten der og da, eller å overføre pasienten til et annet sykehus, uansett når en hendelse inntrer, heter det fra Lofotrådet.

Gynekologi

Lofotrådet er fornøyd med at dagens organisering av fødetilbud og gynekologi anbefales videreført. For å understøtte rekruttering og bemanning til sykehuset vil Lofotrådet peke på at det er nødvendig å videreføre og styrke desentralisert utdanning av sykepleiere og helsepersonell i regionen.

Forrige artikkelBil endte på taket under utforkjøring i Hadsel
Neste artikkelHadsel skal sprinkle omsorgsbolig for barn