Lerøy Seafood Group ASA misliker fiskeriministerens forslag om å redusere trålerkvotene for å overføre dem til kystfiskeflåten.

– Regjeringen har i dag lagt frem et forslag som innebærer til dels vesentlige endringer i det regulatoriske rammeverket for fiskerinæringen. Dersom Stortinget vedtar de foreslåtte endringene vil det også påvirke driften i Lerøy Seafood Group ASA (Lerøy) sine datterselskaper Havfisk AS og Norway Seafoods Group AS. Forslaget kommer etter en høringsrunde hvor også Lerøy har gitt sine innspill. Lerøy-konsernet har foreløpig ikke hatt anledning til å sette seg inn i detaljene i forslaget fra regjeringen og tar derfor alle nødvendige forbehold. Hovedpunktene synes imidlertid å være at regjeringen foreslår å fjerne det såkalte pliktsystemet for fangst fra trålerflåten mot at det dels skal betales en økonomisk kompensasjon og dels at det skjer en reduksjon i selskapets kvotegrunnlag, sier styreleder Helge Singelstad i Lerøy Seafood Group ASA i en pressemelding.

– Fremtidsrettede rammevilkår, herunder forutsigbarhet og langsiktig tenkning er sentralt for å muliggjøre investeringer og skape sysselsetting i en konkurranseutsatt og kapitalkrevende industri. Lerøy er derfor ikke tilfreds med Regjeringens forslag som innebærer avkortning av konsernets kvotegrunnlag på 20 %. Vi mener det er svært viktig at konsernet opprettholder sitt råstoffgrunnlag for å underbygge konsernets langsiktige industrielle satsning både på sjø og land. Selskapet vil studere forslaget nøye og vurdere helheten i dette, herunder også de juridiske sidene ved forslaget. Lerøy er tilfreds med at regjeringen har forstått behovet for modernisering av rammevilkårene og håper at selskapet i den videre politiske behandling blir hørt slik at endelig vedtak danner et best mulig grunnlag for sektorens fremtidige utvikling.

Forrige artikkelPliktavvikling et svik mot fiskerisamfunnet
Neste artikkelNytt narkovåpen slo ut på bilfører