En forening for laksefiskere i Vesterålen har plutselig bestemt seg for at de ønsker å gå på seljakt.

I følge en søknad fra Å, Ånes og Svandalen fiskeforening i Andøy, søker laksefiskerne om tillatelse til skadefelling av sel i munningssonen utenfor Roksdalsvassdraget, hvor Å-elva munner ut i havet. Jakta ønsker fiskerne å gjøre i den ordinære fisketiden for vassdraget. De ønsker å jakte sel i sjøen utenfor elva de fisker laks i. Målet er å få flere gytende laks opp i det utsatte laksevassdraget

– Roksdalsvassdraget er som mange andre kystnære vassdrag i Nordland svært utsatt for lav vannstand i år med lite nedbør. På den måten blir villaksen svært eksponert for den store selbestanden som har tilhold i området. Laksen følger flo og fjære og går inn i utløpet av elva på flo sjø og ut på fellende sjø. Den blir da gående rundt i munningssonen ofte over lengre tid inntil det kommer nedbør og den kan gå opp i elva, skriver Magnar Svandal på vegne av foreningen i en søknad til Fiskeridirektoratet.

– Sesongene 2007, 2008 og 2009 var det så liten vannføring i Å-elva at den var stengt for fiske nesten hele disse sesongene (2007 stengt hele sesongen, 2008 stengt fra 21. juni og ut sesongen, 2009 stengt fra 8. juli og ut sesongen). I starten av sesongen 2013 og hele sesongen 2011 var det også liten vannføring, helt på grensen til stenging av Å-elva (vi stopper fiske i elvene, for å unngå krøking, ved 85 cm målt ved vannmåleren), heter det i søknaden.

– Oppgangen stopper opp og laksen går inn og ut av munningssonen med flo og fjære. Vi har i mange år regulert fisket i vassdraget for å nå gytebestandsmålene. De to siste årene har vi ikke nådd dette målet på 654 hunnfisk. Nå ser vi etter alle faktorer som kan redusere villaksestammen i Roksdalsvassdraget.

I søknaden trekker foreningen fram at Roksdalsvassdraget var det første nasjonale laksevassdraget i Nordland. Nå truer spøkelset med at villaksen også her kan bli borte, mener foreningen. Derfor ønsker de tillatelse til skadefelling av sel i den ordinære fisketiden for vassdraget. Det vil si fra 1. juni til 30. august.

– Vi tror også at selen vil sky vekk fra området når det blir jaktet og skutt dyr, skriver Magnar Svandal på vegne av fiskene.

 

Forrige artikkelBevæpnet politi rykket ut mot truende mann
Neste artikkelVæpnet ran av bensinstasjon tidlig onsdag morgen