Hjem Hadsel kommune Kommunene må bosette flere flyktninger
grete ellingsen jan tore sanner
Statssekrtær Grete Ellingsen med statsråd Jan Tore Sanner.

Kommunene må bosette flere flyktninger

– Jeg er glad for det store engasjementet, og vil gi honnør til kommunene for den store innsatsen som legges ned for å ta imot flyktninger, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Det er rekordstor oppslutning om årets boligsosiale lederkonferanse. Mer enn 200 representanter fra hele kommune-Norge har meldt seg på konferansen, som KS, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Husbanken arrangerer i Oslo 12. november, heter det i en pressemelding fra departementet.

Erfaringsutveksling

Konferansen – som er den åttende i rekken – er viktig for erfaringsutveksling om boligsosialt arbeid i kommunene. Kommunene er avhengige av gode rammebetingelser i dette arbeidet, og det trengs god dialog mellom kommunale og statlige aktører. Dagens hovedtema er bosetting av flyktninger.

-Vi er i en ekstraordinær situasjon. Med den store tilstrømmingen av flyktninger til Norge, er det viktigere enn noen gang at kommunene klarer å bosette dem.  Å ha en bolig er fundamentet for å få et godt liv, og bli en aktiv bidragsyter i samfunnet, sier Sanner.

Trenger samspill

– Vi trenger samspill mellom private, frivillige, stat og kommune, og vi trenger handling.  Jeg har hatt møte med byggenæringen som vil delta aktivt i dette arbeidet, og det setter vi stor pris på.  Vi trenger boliger raskt, og vi trenger billige boliger.  Det kan for eksempel være mulig å gjøre om næringseiendom til boliger, og det kan være aktuelt å sette opp modulhus. Det er viktig at vi er kreative og ser muligheter, sier Sanner.

Departementet har også gitt kommunene råd i hvordan de kan bruke kommuneloven og plan- og bygningsloven for å få fortgang i etablering av asylmottak.  – Det er viktig å gi menneskene som kommer hit, tak over hodet. Det gjelder enten de skal bli i Norge, eller om de må forlate landet igjen, sier Sanner.  Etableringen av mottak må skje veldig raskt, og det er viktig at kommuner som får mottak, får god informasjon på forhånd.

Langsiktig arbeid

Den nasjonale strategien for boligsosialt arbeid «Bolig for velferd» danner rammen for konferansedagen og det boligsosiale arbeidet i stat og kommune. Et av de viktigste målene i strategien er en mer samordnet offentlig innsats. Mer enn noen gang er nettopp det å lykkes med en samordnet offentlig innsats sammen med frivillige, bransjen og andre aktører, nødvendig for å oppnå gode resultater.

– Konferansen gir regjeringen og embetsverket mulighet til å møte engasjerte fagfolk og kommunale beslutningstakere som jobber «der skoen trykker» i denne svært krevende situasjonen, sier Sanner.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Cecilie Brein-Karlsen og politisk rådgiver i Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet Ronny Røste vil alle innlede.

Forrige artikkelFerga «Tysfjord» gikk tom for diesel
Neste artikkelOrdføreren avlyser asylmottak i Hurtigrutens Hus