Kommunene i Vesterålen er ikke helt enige i synet på  framtidig kvotesystem, som fiskeriminister Per Sandberg (Frp) har lagt fram.

Under siste møte i arbeidsutvalget til Vesterålen regionråd var det ikke grunnlag for å utforme en felles uttalelse om et fremtidsrettet kvotesystem.

I innstillingen til saken la sekretariatet opp til at møtet skulle vurdere om det skulle utarbeides en felles høringsuttalelse. Under behandlingen 28. april kom det under diskusjonen i arbeidsutvalget gikk det fram at det ikke var grunnlag for en felles uttalese fra regionrådet i denne saken.

Resultatet er at hver kommune avgir sin egen uttalelse. Det går av referatet ikke fram hva denne uenigheten går ut på, men det er grunn til å tro at det kun vil være Hadsel kommune som vil tjene på en krass uttalelse om det foreslåtte kvotesystemet. Ettersom filétfabrikken på Melbu er det eneste anlegget som kan bli direkte påvirket av utfallet av behandlingen i Stortinget.

 

Forrige artikkel– Havnesjefene forsvarer ulovlig praksis konsekvent
Neste artikkelSå mye koster samarbeidet i regionrådet