Rederorganisasjonen «Fiskebåt» mener at regjeringens klimapolitikk er en trussel mot fiskerinæringen.

– Fiskebåt hadde håpet at regjeringen ville fjerne konkurranseulempene norske fiskere har lengst mot nord. Dessverre er det signaler om det motsatte gjennom økte særnorske avgifter, sier Audun Maråk, administrerende direktør i Fiskebåt.

Han mener regjeringens budsjettforslag vil svekke verdiskapningen og tilstedeværelse i nordområdene. Sikkerhetspolitisk vil dette også være uheldig for Norge, sier Maråk i en pressemelding.

Sikkerhetspolitisk uheldig

Regjeringen gir signaler i sin klimaplan om at avgiftene for fiske utenfor norsk økonomisk sone skal øke, noe som vil medføre at norsk fiske vil bli redusert, og utenlandsk fiske trappet opp, mener organisasjonen.

– Dette er en dramatisk melding spesielt for reketrålflåten, men også for en del andre fiskerier i internasjonalt farvann og andre lands soner. Vår største næring lengst mot nord vil bli kraftig redusert om dette blir en realitet, sier Maråk.

Også Norges nordområdepolitikk og sikkerhetspolitikk vil bli svekket som et resultat av disse planene.

Klimapartnerskap

– Fiskebåt vil selvsagt sette disse spørsmålene høyt på dagsorden, og det er allerede gjort i dialogen med regjeringen om et klimapartnerskap. Dersom den linjen som regjeringen har gått inn på mot formodning vinner frem, er det virkelig grunn til å frykte for fremtiden for viktige deler av norsk fiskerinæring, sier Maråk.

– Sunn og «grønn» fisk vil bli erstattet med andre proteinkilder som gir større klimaavtrykk. Vi skal møte regjeringen om klimapartnerskapsavtalen, og der vil disse alvorlige problemstillingene bli tatt opp, sier Maråk.

Audun Maråk, adm.dir. i Fiskebåt. Foto: Odd Kristian Dahle/Fiskebåt.

Forrige artikkelPolitiet etterforsker bilbrann ved Vikosen i Sortland
Neste artikkelHar avsluttet auksjonen