Neste gang du reiser med ferga mellom Melbu og Fiskebøl må du regne med å få spørsmål om dine reisevaner.

Statens vegvesen starter rett over helga en undersøkelse som skal kartlegge reisevanene over Hadselfjorden. Undersøkelsen er en del av arbeidet med framtidige transportløsningen for Lofoten. Hensikten med undersøkelsen er å finne ut hvilke behov de reisende mellom Melbu og Fiskebøl faktisk har.

Undersøkelsen skal finne svar på hvem de reisende med ferge over Hadselfjorden er, hvorfor de reiser og hvor de reiser.

Statens vegvesen har en omfattende fergestatistikk som dokumenterer trafikken på hver enkelt avgang fordelt på personer og biler av ulik størrelse.´

– Men vi vet egentlig ikke noe om de reisende, verken hvor de skal eller hva de skal. Vi har heller ikke data som forteller hva slags gods som fraktes, sier prosjektleder Nils Petter Rusånes i Statens vegvesen.

Fergepassasjerene blir derfor spurt om hvor de reiser fra og til, hva som er formålet med turen, hva slags transportmiddel de bruker, hvor ofte de reiser på strekningen og eventuelt hva slags gods de frakter.

Det er lagt vekt på at undersøkelsen skal si noe om fergesambandets betydning for reiselivsnæringa. Passasjerene blir dessuten spurt om de fisker, klatrer i fjell, drar på hvalsafari eller deltar i andre turistaktiviteter i Lofoten.

Fergeundersøkelsen på sambandene mellom Bodø og Moskenes, Værøy og Røst vil pågå ut neste uke. Undersøkelsen på ferga mellom Melbu og Fiskebøl starter over helga.

Statens vegvesen vurderer også å gjenta undersøkelsen til vinteren.

I fjor ble det gjort en tilsvarende undersøkelse av fergepassasjerene som reiste på sambandene Skutvik-Svolvær og Bognes-Lødingen.

 

Forrige artikkelRøkke tjener mer på Havfisk
Neste artikkelMelbu-ansatt venter på dom for underslag