Av fylkesråd for utdanning og kompetanse, Fredric Persson

Fylkesrådet har hatt som et mål at ungdom i fylket skal kunne ta utdanningen på hjemstedet, eller nærmest mulig hjemstedet sitt. Derfor har vi i Nordland en desentralisert skolestruktur med 16 videregående skoler, og hele 28 skolesteder.

Så er det likevel slik i langstrakte, spredtbebygde Nordland, at noen ungdommer må flytte hjemmefra for å ta videregående skole. Med 1800 borteboende elever er Nordland faktisk ett av fylkene med flest hybelboere i Norge.

Å flytte hjemmefra som 15-16 åring kan være tøft, for enkelte veldig tøft. Mye ansvar og fravær av foreldre og omsorgspersoner kan skape utrygghet og mistrivsel. Fylkesrådet har gjennom år arbeidet med tiltak for å gjøre overgangen til hybellivet lettere; eksempelvis innføring av skolefrokost, sosiale tiltak på kveldstid og samarbeid med flere kommuner om tilgang til helsepersonell i skolehverdagen.

Nå ønsker vi å ta saken ett steg videre og undersøke om hybelhus kan være et godt og realistisk tilbud i enkelte deler av Nordland.

Vi har allerede hybelhus eller internat knyttet til blågrønne linjer ved to av de videregående skolene i Nordland, på Kleiva i Sortland og Marka i Vefsn. På Kleiva er det også allerede vedtatt å igangsette bygging av nytt internat, og erfaringene herfra vil også tas med i vurderingen rundt nye hybelhus.

Men vi tror at hybelhus i mer tettbygde strøk vil ha noen utfordringer distriktsinternatene ikke opplever. Et hybelhus vil kunne bli mer som et studenthjem. Elevene våre er mellom 15 og 18 år, og de skal ivaretas og oppleve sikkerhet og trivsel der de bor. Å overlate så unge beboerne helt til seg selv er ikke aktuelt. Så da må man utrede ulike driftsformer, med voksne til stede på hybelhusene, som kan gi elevene den tryggheten i hjemmemiljøet som de har krav på. Alle slike utfordringer må vi ha på bordet før vi eventuelt kan sette i gang å bygge nye hybelhus.

Bodø er den byen i Nordland som har flest borteboere som går på videregående skole. Samtidig er Bodø en av de byene som har størst trykk i boligmarkedet og har flest utfordringer. Derfor blir det her utredningen skjer i første omgang, selv om det er flere steder i Nordland at hybelhus har vært etterlyst.

Utredningen rundt hybelhus starter i høst og skal være ferdig innen årsskiftet. Vi håper å få en pekepinn på hvordan boligtilbudet til borteboerne våre skal rigges i fremtiden, og om hybelhus er rett vei å gå. Jeg er spent på resultatene og glad for at vi får gjort denne jobben for skoleelevene våre. Nordland er tross alt ungdommens fylke, og ungdommen er Nordlands framtid. Da må vi legge best mulig til rette for at ungdommen skal lykkes.

Forrige artikkelDenne organisasjonen fornøyd med statsbudsjettet
Neste artikkelTrailer inn i stengt tunnel i Hadsel