Da innovasjonsselskapet Hadsel Vekst AS ble etablert med blant annet Hadsel kommune som eier i 2009, var det med en intensjon om at selskapet skulle bidra til utvikling og vekst i Hadsel kommune. Det innbefattet selvfølgelig også Melbu, men så langt kan ikke selskapet skilte med de helt store resultatene på solsiden av Hadseløya.

Nå melder Hadsel Vekst AS at de skal fusjonere med Fiskeriparken på Myre, en av flere små konkurrerende innovasjonsselskaper i nordre Nordland. Det blir dermed Hadsel-exit for Hadsel Vekst AS. Tyngdepunktet flyttes bortenfor Sortland, og spørsmålet er om det var det som var planen i utgangspunktet? Neppe!

På den ene siden er det forståelig at mindre innovasjonsselskaper slår seg sammen, når realitetene ellers er å gå under. Vi tror dessverre at dette er realitet for Hadsel Vekst AS. Også fra mer regionale myndigheter er det ytret ønske om sammenslåing av slike selskaper, blant annet for å unngå regional kannibalisme der innovasjonsselskapene til en hver tid søker på de samme midlene fra stat og fylke. Da er det kanskje like greit!

Svein Egil Stavem har siden han ble ansatt i stillingen som daglig leder i Hadsel Vekst AS i 2009 pendlet om lag ni mil til kontoret på Stokmarknes. Med bosted i Steinlandsfjorden i Øksnes må det bli en langt enklere situasjon for ham å suse inn til Myre på en brøkdel av tiden. At Stavem er daglig leder i Hadsel Vekst og samtidig styreleder i Fiskeriparken er neppe formelt kritikkverdig, men vi undres over at Hadsel-ordfører Kjell-Børge Freiberg – som var primus motor for etableringen av Hadsel Vekst – ikke står på å legge hovedkontoret for Fiskeriparken til sin egen kommune.

Etter fusjonen vil det fortsatt være tre stillinger ved kontoret på Stokmarknes, men dette er trolig en midlertidig situasjon. Disse stillingene vil trolig havne på Myre til slutt, når kostnadene til husleie på Stokmarknes blir en byrde for stor. Med mindre Fiskeriparken på Myre klarer å fokusere på Hadseløya. Det gjengår å se.

Hva har Hadsel Vekst AS så oppnådd på sørsiden av Hadseløya? Så vidt oss bekjent har innovasjonsselskapet bidratt til å få på plass levendelagring av torsk i Melbu havn, et prosjekt som gikk til Myre-interesser. Levendelagring skulle tidligere i år bidra til større stabilitet for arbeidsstyrken ved fileten på Melbu. På tross av dette har det aldri vært så mye permitteringer på Melbu som det vi har sett i år. Er det tilfeldigheter at et prosjekt som skal gi økt sysselsetting kommer i det året hvor det blir mest lediggang?

Fiskeridepartementet har i dag nektet Havfisk å flytte en av trålerne sine til Finnmark. Begrunnelsen er at det innebærer en forskyving av den lokale forankringen, altså tilknytningen til fileten på Melbu. Selv om avstandene i Vesterålen ikke er svært store, tror vi at fokus på Hadsel-veksten i det fusjonerte Myre-selskapet Fiskeriparken på samme måte står i fare for å miste sin lokale forankring i Hadsel. Det er ikke bra for Hadsel.

Vi har nå heller tro på et samarbeid sørover, der Melbu-interesser etablerer og utvikler innovasjon sammen med Svolvær-miljøet. Den samme argumentasjonen er allerede framført av Hadsels ordfører når det gjelder både kommunesammenslåing og tunell under Hadselfjorden. Derfor bør Hadsel vurdere å selge seg ut av Hadsel Vekst/Fiskeriparken, og i stedet kjøpe seg inn i allerede etablerte og suksessrike innovasjonsselskaper – som også kan bidra aktivt i næringsarbeid for Melbu-samfunnet.

Forrige artikkelTråler får ikke skilsmisse fra Melbu-samfunnet
Neste artikkelMelbus håndverksdager jubilerer neste år