Barnehagen Hoppensprett på Melbu har kjøpt deler av stedets grusbane fra Hadsel kommune, og bidrar dermed med over 700 tusen kroner til den slunkne kommunekassa til Hadsel kommune.

Det er i den månedlige oversikten over tinglysninger fra Statens kartverk at det går fram av Hoppensprett Melbu AS har kjøpt to ulike eiendommer i Melbu sentrum, som tidligere har vært stedets mer eller mindre legendariske grusbane. Eiendommene er det hvite sammenhengene området av grusbanen på illustrasjonen over.

3500 kvadratmeter
Den 26. november 2014 kjøpte Hoppensprett Melbu AS eiendommen med gårdsnummer 52 og bruksnummer 984 for 491.000 kroner fra Hadsel kommune, som har lagt til grunn at de krever forkjøpsrett på eiendommen dersom den potensielt skulle komme på markedet igjen. Denne eiendommer er på snaut 3500 kvadratmeter.

På samme dato ble også eiendommen ved siden av, også den en del av den gamle grusbanen – med gårdsnummer 52 og bruksnummer 983 – kjøpt fra Hadsel kommune for 228.000 kroner. Denne eiendommen er på drøyt 1800 kvadratmeter. Også her er det lagt inn en pasus fra Hadsel kommune om forkjøpsrett i tilfelle avhending av eiendommen.

719.000 kroner
Til sammen utgjør kjøpet av de to eiendommene kroner 719.000 kroner, et beløp som er mer enn velkommen til den ellers så slunkne kommunekassen i Hadsel kommune.

Hadsel kommune eier fortsatt naboeiendommen med gårdsnummer 52 og bruksnummer 191, som til sammen er på cirka 10500 kvadratmeter. Denne eiendommen omkranser delvis de to nye eiendommene til Hoppensprett Melbu AS.

Slik kartet til Statens kartverk fremstår etter kjøpet av de to ovenfor nevnte eiendommene, ser det ut til at kommunen har satt av en buffersone mot andre boliger mot sørvest og vest for den gamle grusbanen.

Eiendommen til Hoppensprett Melbu AS grenser mot Standgata 15,17,19 og 23 mot sør. Strandgata 15 er «Rødgården» som eies av Stiftelsen Vesterålsmuseet på Melbu, som i 1982 kjøpte denne eiendommen for kroner null.

Av grensedragningen mot «Rødgården» kan det se ut til at Hoppenspretts nye barnehage vil gå adkomst til sin eiendom via den gamle stikkveien som går fra Strandgata og vest for «Rødgården».

Forrige artikkelDisse eiendommene skiftet eiere på Melbu
Neste artikkelFærre fergeavganger over Hadselfjorden