Fra første oktober vil farleia gjennom Molldøra i Lofoten være stengt.

Det melder Kystverket, som opplyser at anleggsarbeid for å utbedre farleia er årsaken til stengningen.

Derfor ber Kystverket sjøfarende i Lofoten være obs på stengningen av farleia i Molldøra fra 1. oktober. Det er anbefalt omseiling via Skrovasveet.
Anleggsarbeidet i Kystverkprosjektet utdyping av Molldøra og Småskallan starter i begynnelsen av oktober og skal pågå til midten av januar. I denne anleggsperioden blir altså farleia gjennom Molldøra stengt.

‒ For å unngå ulykker og farlige situasjonar for sjøtrafikken, er det viktig at alle sjøfarende, både store og små, tar hensyn til endringen av seilingsmønster og stengningen av farleia i Molldøra. Det er anbefalt omseiling via Skrovasveet, understreker prosjektleder Magnus Rørvik i Kystverket i en pressemelding.

Molldøra og Småskallan ligger begge i Vågan kommune, der Molldøra er sundet mellom Lillemolla og Storemolla mens Småskallan er undersjøiske skaller som ligger utenfor Kabelvåg.

– Prosjektet innebærer at farleia skal utdypes gjennom Molldøra og over Småskallan. Dette innebærer anleggsarbeid som kan føre til noe støy. Formålet er å øke sjøsikkerheten og redusere risikoen for grunnstøtinger, med tilhørende redusert fare for tap og skade på materiell, menneskeliv og miljø, forklarer Rørvik.

Cirka 80 000 kubikkmeter masse skal fjernes i Molldøra. Om lag en tredjedel av dette er løsmasser. Det er ikke påvist forurensning i løsmassene. På Småskallan er det knappe 7 000 kubikkmeter masse som skal vekk. Der er alt av dette steinmasser. Deler av steinmassene som fjernes skal benyttes til å utvide industriarealet ved Pundsletta, og resten legges i sjødeponi ved Molldøra.

Forrige artikkelNå blir det tøffere for oppdrettsnæringa
Neste artikkelMindre luftforurensning dårlig nytt for global oppvarming