For andre gang på få år har Hadsel kommune gått inn og brukt store summer for å redde driften rundt Norlense på Fiskebøl. Denne gang er det nok også for å redde mulighetene for etableringen av et miljøsenter i Hadsel.

Det er etter at Bladet Vesterålen og Vesteraalens Avis har klaget hemmeligholdet til Fylkesmannen at Hadsel kommune nå har blitt tvunget til å forteller kommunens innbyggere at de har brukt 800.000 kroner til å støtte Bømyr Eiendom på Fiskebøl.

Det omstridte vedtaket er slik:

«Hadsel kommune har stor tro på fremtidig næringsutvikling og etablering av oljevern og miljøbase på Fiskebøl.

Hadsel kommune ønsker å sikre verdier som er investert i næringsareal og havneområder i Fiskebølvika.

Hadsel kommune ber Trollfjord Kraft AS innfri Hadsel kommunes og Trollfjord Kraft AS’s sin andel av en emisjon med inntil kroner 847.978,- i Bømyr Eiendom AS.

Oppgjør mot Bømyr Eiendom AS ved å stille til rådighet et ansvarlig lån med konverteringsrett til aksjer.

Dette gjøres gjennom å redusere det ansvarlige lånet som ligger i Trollfjord Kraft AS tilsvarende, og dette beløpet gjøres om til aksjekapital i Trollfjord Kraft AS.

Det stilles krav til at ansvarlig lån / emisjonen innbringer minimum 4,7 millioner kroner.

Videre at det inngås avtale med bankforbindelse slik at pengene ikke «hentes» til dekning av fastlån etc. Det skal arbeides med reforhandling/restrukturering av låneportefølje.

Eksisterende aksjekapital nedskrives med 1/6-del når emisjonen er en realitet.

Det forutsettes at ikke nærliggende eiere får over 50% samlet»

Forrige gang en redningsaksjon for industrien på Fiskebøl skjedde i kommunens regi, var under regjeringstiden til tidligere ordfører Kjell-Børge Freiberg. Også da ble det sprøytet inn store summer fra kommunekassen for å redde aktivitetene rundt Norlense på Fiskebøl.

Pressemelding

I en pressemelding fra nåværende ordfører, Siv Dagny Aasvik (Ap) i Hadsel kommune begrunner hun hemmeligholdet av en investering på 800.000 kroner med at det handler om å redde en hjørnesteinsbedrift i kommunen

– Bakgrunnen for at formannskapet valgte å frigjøre noe av det ansvarlige lånet til Trollfjordkraft i juli, var for at Norlense hadde et akutt behov for bedre likviditet. Hadsel kommune valgte i 2014 å bli medeiere  i Bømyr Eiendom, som igjen er medeier i Norlense

– Norlense har vært i en vanskelig situasjon grunnet en ellers utfordrende situasjon i offshorenæringa

– Formannskapet opptrådte som eierorgan da vi valgte å holde saken unntatt offentlighet, av hensyn til selskapets interesser

– Dette har også fylkesmannen anerkjent. Fylkesmannen har imidlertid ansett at allmennhetens interesse for innsyn har vært viktigere

– Fylkesmannens vedtak nå innebærer at eiere i private bedrifter forskjellsbehandles

– private selskap blir hemmet av å ha offentlige eiere, siden de blir nødt å offentliggjøre sensitiv selskapsinformasjon

– Det betyr at fylkesmannen gjør det til en ulempe for Norlense og alle andre private selskap å ha offentlige medeiere, jeg tror dette vil få konsekvenser langt ut over denne saken.

– For formannskapet i 2014 og nåværende formannskap har det viktige hele veien vært å redde arbeidsplassene i en viktig hjørnesteinsbedrift i kommunen».

Forrige artikkelNordland øker vedlikeholdet på fylkesveiene
Neste artikkel– Hurtigruteskipet «Finnmarken» er i bra teknisk stand