– art1 –

Trålerrederiet HAVFISK, hvor Kjell-Inge Røkke er storaksjonær, går nå med store overskudd og økt omsetning første kvartal 2014. Fiskeriselskapet har 11 trålere og 29,6 torsketrålerkonsesjoner.

Trålerrederiet HAVFISK går nå med større overskudd, etter et driftsresultat på 68 millioner kroner første kvartal 2014. Det er en økning på 27 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2013. Omsetningen i første kvartal var 214 millioner kroner som er 42 millioner kroner høyere enn i første kvartal i 2013.

Fangstinntekter per driftsdøgn er 15 prosent høyere i første kvartal 2014 enn i samme periode i fjor. Dette skyldes rekordstort volum i et første kvartal, høyere priser og flere driftsdøgn, skriver HAVFISK i en pressemelding.

Fangsteffektiviteten (fangstvolum pr driftsdøgn) er 2 prosent lavere enn samme periode i fjor. Det totale fangstvolumet er øket med 20 prosent i første kvartal sammenlignet med samme periode i fjor.

– Vi er godt fornøyd med driften og vi har fisket et rekordstort volum i et første kvartal. EBITDA og fangstinntekter per driftsdøgn er høyere enn på samme tid i fjor, sier konsernsjef Olav Holst-Dyrnes.

– Den positive pristrenden har fortsatt i første kvartal. Prisen på hyse er fremdeles svært god, og torsk- og seiprisene har også økt i kvartalet, fortsetter Holst-Dyrnes.

HAVFISK konsernet hadde i første kvartal 2014 driftsinntekter på 214 millioner kroner sammenlignet med 172 millioner kroner i første kvartal 2013. Økningen i driftsinntekter forklares i hovedsak med rekordstort volum i et første kvartal, høyere priser og flere driftsdøgn enn i tilsvarende periode i 2013.  EBITDA var på 68 millioner kroner mot 41 millioner kroner i samme periode i fjor. EBITDA-marginen var 32 prosent i kvartalet sammenlignet med 24 prosent i første kvartal 2013. EBIT i første kvartal var på 38 millioner kroner mot 16 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde 30 millioner kroner i første kvartal sammenlignet med 19 millioner kroner i første kvartal 2013.

Netto  rentebærende  gjeld  var 1184 millioner  kroner  ved  utgangen  av første kvartal. Dette er  187 millioner kroner høyere enn ved utgangen av forrige kvartal og er knyttet til låneopptak ved levering av fartøyet «Gadus Neptun».

HAVFISKs egenkapital var på 719 millioner kroner ved utgangen av første kvartal, tilsvarende 27,1 prosent.

– Etter overleveringen av «Gadus Neptun»  i februar 2014, har vi nå fått alle de tre nybyggene i drift. Nybyggene, samt oppgradering og ombygging av eksisterende flåte har økt kapasiteten og fleksibiliteten vesentlig. Etterspørselen etter alle fiskeslag er god og pristrenden er positiv, sier konsernsjef Olav Holst-Dyrnes.

Nærings- og fiskeridepartementet fattet 5.mai vedtak om midlertidig tilbakekall av ervervstillatelsen for fartøyene «Kongsfjord» og «Gadus Neptun».

Ervervstillatelsen tilbakekalles for to uker hver og innebærer at fartøyene ikke kan fiske i den aktuelle perioden.

– Vedtaket innebærer avslutning av en sak som har vart siden 2011. Vi har tidligere erkjent at det har vært avvik knyttet til 18 av over 2700 sluttsedler utstedt i 2011. HAVFISK står ved sine forpliktelser og har satt i verk tiltak for å hindre at slike avvik skjer igjen, sier konsernsjef Olav Holst-Dyrnes.

– art3 –
Forrige artikkelSkal stoppe fiskerikriminaliteten i Lofoten og Vesterålen
Neste artikkelHAVFISK lover bot og bedring