Harstad søkte om godkjenning av Hársttáid suohkan som samisk navn på kommunen 27. januar 2017. Sortland søkte om godkjenning av Suorttá suohkan som samisk navn på kommunen 20. januar 2017.

Navnene er i samsvar med Sametingets tilrådninger. Endringene er gjort med hjemmel i kommuneloven § 3 nr. 3, første ledd, i følge en pressemeling fra kommunal- og moderniseringsdepartementet.