Ny forskning tyder på at bruk av pingere kan redusere bifangst av niser i Vestfjorden med 35 prosent, og kan komme opp i 50 prosent.

Etter at akustiske alarmer, også kjent som pingere, ble påbudt i garnfiske i Vestfjorden, ser man nå positive resultater. Foreløpige analyser indikerer en reduksjon i bifangst av niser på 35 prosent, ifølge Havforskningsinstituttet. Dette gir nytt håp for norsk fiskerinæring, som potensielt kan bli rammet av strengere importregler fra USA, skriver HI-forskerne Arne Bjørge og André Moan i Fiskeribladet.

Fra problemer til forbedringer

Tidligere rapporter viste at fiskere opplevde flere utfordringer med pingere, fra vanninntrenging til tekniske feil. Disse problemene er nå i stor grad løst takket være oppfinnsomme løsninger fra fiskere og raske tilpasninger fra produsenter.

Potensiell innvirkning på import

USA planlegger å stramme inn importregler for fisk og fiskeprodukter fra land som ikke begrenser bifangst av sjøpattedyr i samme grad som dem selv. De nye reglene vil tre i kraft fra 1. januar 2024 og kunne ha konsekvenser for norsk fiskerinæring dersom bifangsttallene ikke forbedres.

Viktig med høy etterlevelse

Data fra inspeksjoner viser at etterlevelsen av pingerpåbudet ligger på rundt 64 prosent. Dersom denne andelen øker, kan man forvente en enda større reduksjon i bifangst. Med en etterlevelse på 90 prosent, kan bifangsten i Vestfjorden reduseres med opptil 50 prosent.

Veien videre

For å styrke dataene vil Havforskningsinstituttet, i samarbeid med Fiskeridirektoratet og Fiskarlaget, iverksette nye tiltak i 2024. Dette inkluderer ytterligere datainnsamling fra et utvalg av skreifiskere i Vestfjorden. God dokumentasjon vil være avgjørende for å unngå potensielle handelsrestriksjoner fra USA. En ytterligere reduksjon i bifangst vil også ha positive dyrevelferdsmessige konsekvenser.

Forrige artikkelHavvind-anlegg langt til havs best for sjøfugler
Neste artikkelVarsel om rømt oppdrettslaks i Lødingen