Hadsel kommune kommer på en desidert jumboplass når det gjelder rask deling av offentlig informasjon med egne innbyggere.

Redaksjonen har gjort en høyst uformell undersøkelse når det gjelder offentlig tilgjengelig informasjon på nettet. De fire største kommunene i Lofoten og Vesterålen er vurdert ut fra tilgjengelige dokumenter direkte fra kommunes postjournal.

De fire største
Vi har sett nærmere på Vestvågøy kommune med sine 11.198 innbyggere, Vågan kommune med 9.350 innbyggere, Sortland kommune med 10.214 innbyggere og Hadsel kommune med sine 8.082 innbyggere.

Hadsel står alene
Kommunene Vestvågøya, Vågan og Sortland har alle postjournaler med direkte tilgang til de ulike offentlige dokumentene. Informasjonen i offentlige dokumenter fra disse kommunene kan med andre ord lastes ned av innbyggerne direkte til en privat atamaskin. Det betyr at man ikke trenger å kontakte kommunen for å få innsyn. Innbyggerne får dermed rask offentlig informasjon fra andre kommuner enn Hadsel.

Liten vilje til åpenhet
Dette skyldes at Hadsel kommune har et langt vanskeligere system for innbyggerne sine. Selv om det finnes en rekke gode løsninger kommunen kan kjøpe inn. Det ser ut til at det i Hadsel heller ikke er vilje til åpenhet ved å lage gode løsninger for innbyggerne.

Tengte løsning
Den dårlige tilgjengeligheta for offentlig informasjon i Hadsel kommune skyldes blant annet at kommunen brant fingrene sine kraftig da de for noen år siden ved en feil la ut personopplysninger på nettet. Kommunen har med andre ord en digital løsning for deling av offentlige dokumenter på nettet. Tidligere ble det imidlertid besluttet å stenge løsningen.

Som et brent barn
Fra den datoen har kommunen oppført seg som et brent barn, og skyr direkte utlevering av offentlig informasjon. Og siden den gang har heller ikke administrasjonen i kommunen vist vilje til å finne løsninger for formidling av offentlige dokumenter til sine innbyggere direkte på digitale plattformer.

Rådmann Ola Morten Teigen har tidligere i år, fra kommunestyrets talerstol, også innrømmet at kommunen bryter reglene i Offentlighetsloven systematisk.

Langtekkelig prosess
Når innbyggerne i Hadsel skal skaffe seg tilgang til offentlig informasjon, må de lese postjournaler som i enkelte tilfeller kan telle over 50 og 60 sider for en enkelt dato. Deretter må innbyggerne kontakte kommunen fysisk, via e-post eller telefon for å få dokumentene sendt som brev eller via e-post

Hadsel kommune har en presset økonomi, noe som ser ut til å påvirke hvor raskt kommunens innbyggere får den offentlige informasjonen de ber om innsyn i. Dette skulle imidlertid ikke være et stort problem, ettersom den inntil nylige Robek-kommunen Vestvågøy har langt bedre løsninger enn Hadsel.

Forsinkelse
Noe av årsaken er at kommunen har for få personer ansatt til å gjøre disse oppgavene. Samtidig er alle postjournalene ofte forsinket med opptil en uke. Dette skyldes at minst to kommunalt ansatte skal gjennomgå hele postjournalen før den publiseres på kommunens hjemmeside. Andre kommuner har overlatt dette til sine respektive saksbehandlere.

Redaksjonens uformelle undersøkelse viser at Hadsel vegrer seg mer enn de andre kommunene i undersøkelsen mot å gi ut offentlig informasjon til sine egne innbyggere.

Forrige artikkelSommer-Melbu: Folkevandring til Strøna neste søndag
Neste artikkelPolitiet advarer mot omreisende bulgarere