Pliktkommisjonen som skal utrede pliktsystemet for de industrielle trålerne fikk klar beskjed fra Hadsel kommune. Som krever strengere betingelser for Melbu-samfunnet.

Alle rede i løpet av september skal pliktkommisjonen gi sin anbefaling. Det har derfor vært fremmet kritikk fra Hadsel kommune om at det er for kort frist til å kunne uttale seg godt nok til pliktkommisjonen.

Hadsels varaordfører, Kurt Jenssen fra Senterpartiet, representerte Hadsel kommune i møtet i pliktkommisjonen i Hammerfest mandag og tirsdag.

– Samfunnets forventninger til fiskeri- og sjømatnæringen er svært høye, og det må tilrettelegges for å imøtekomme disse forventningene. Torskekvotene er over dobbelt så store i dag som i år 2000. Økningen i kvoter har i liten grad kommet de anlegg som er omhandlet av «pliktsystemet» til gode. Hadsel kommune mener at dette må komme kystsamfunnene til gode, sa Jenssen i møtet, i følge en artikkel i Bladet Vesterålen.

Staten og Hadsel kommune har investert over hundre millioner kroner i infrastruktur i Melbu havn. Dette mente Jenssen har gitt Norway Seafood og trålerflåten gode forhold og betingelser.

– Vi blir nå igjen utfordret på hvordan de fire industrieide trålertillatelsene som er hjemmehørende i Hadsel skal forvaltes. Forvaltningen må skje på en måte som kommer lokalsamfunnet Melbu og Hadsel kommune til gode, da det var på den bakgrunn tillatelsene ble gitt. Eier av flåten må leve opp til samfunnsforpliktelsene som fulgte med, sa Jenssen på vegne av Hadsel kommune.

KILDEBladet Vesterålen
Forrige artikkelSe hva som skjer i Lofoten og Vesterålen denne uka!
Neste artikkelKystfiskeinvestering gir én ukes ekstra arbeid i vintersesongen