Hadsel kommune har i forhandlinger med Museum Nord og Stiftelsen Hurtigrutemuseet tatt på seg et større ansvar enn det kommunen i utgangspunktet har sett for seg.

Økonomisjef
 Tommy Løveng Hansen
i Hadsel har vært kommunens nøkkelperson i forhandlingene med Museum Nord og Stiftelsen Hurtigrutemuseet.

Ulike påstander har versert blant annet i sosiale medier når det gjelder hvem som skal betale og hvem som skal vedlikeholde museet, hurtigruteskipet og vernebygget over skipet. Av den grunn har vi stilt noen spørsmål til økonomisjef
Tommy Løveng Hansen i Hadsel kommune. Blant annet om Hadsel kommune kjenner til om det kan være skader skroget til hurtigruteskipet, om det er tatt høyde for kostnader til renovering av skipet på innsiden samt hvilke ekstra kostnader kommunen eller prosjektet kan bli belastet med dersom dette arbeidet å gjøres?

Økonomisjef
Tommy Løveng Hansen forteller at det er flere parter inne i totalprosjektet.

– Hadsel kommune er byggherre for vernebygget. I utgangspunktet skal vi reise et bygg over Finnmarken, og knytte dette bygget sammen med «trekantbygget». Museum Nord blir leietaker i bygget, og skal drifte et hurtigrutemuseum. Museumsgjenstander og utstillinger eies av Museum Nord. Selve skipet er eid av Stiftelsen Hurtigrutemuseet, sier han. Så har vi klart for oss hvem som eier hva knyttet til prosjektet på Stokmarknes.

– I utgangspunktet har hver av partene ansvar for sitt område. Imidlertid fremkommer det nå av forhandlingene mellom partene at Hadsel kommune kan påta seg å være med på å ta inn noen elementer fra de andre i investeringskostnadene, mot at husleien som skal betales til kommunen økes. Her snakker vi konkret om noen byggtekniske ønsker, og noen nye utstillinger fra Museum Nord, og vi snakker om ytre vedlikehold på skipet som må gjøres før den bygges inn; ta hull i skroget, sandblåsing og maling, samt branntekniske krav.

Andre planer for restaurering, vedlikehold og eventuelle nye utstillinger er ikke Hadsel kommunes ansvar, opplyser økonomisjefen, som minner om at kommunen bare er byggherre for et vernebygg.

– Hadsel kommune har ikke kjennskap til båtens forfatning, ut over det som ligger under vårt ansvarsområde, sier han.

– Hadsel kommune er i dialog med partene om en fase 2 av prosjektet, som i korthet handler om å få realisert visjonene til både Museum Nord og Stiftelsen Hurtigrutemuseet. Kommunestyret har vedtatt at vi skal være med i dialogen med offentlige og private aktører som kan bidra inn i drift og investering i det nye museet.

Forrige artikkelHus brant til grunnen på Myrland i Hadselfjorden
Neste artikkelKortere parkeringstid i «handelsbyen Sortland»