Dersom regjeringen får gjennomslag på Stortinget, vil Hadsel kommune kunne overta forvaltningsansvaret for Ulvøyværet naturreservat vest for Melbu.

Det er i en kronikk at klima- og miljøminister Tine Sundtoft sier at det er lokalt man kjenner utfordringene best og ofte der de beste løsningene finnes, når det gjelder forvaltning av norsk natur.

Hun skriver blant annet at regjeringen vil skape en enklere hverdag for næringsliv og folk flest gjennom forenkling av lover og regler. Regjeringen har tidligere lovet å styrke lokaldemokratiet ved å flytte makt og ansvar til det lokale folkevalgte nivået. Det var grunnen til at det sist sommer ble nedsatt en faggruppe som skulle foreslå tiltak for forenkling av utmarksforvaltningen.

– Vi har nettopp fått denne faggruppens rapport. Faggruppen beskriver utfordringene tydelig og viser at utmarksforvaltningen er kompleks og med et stort byråkrati. Forvaltningen er vanskelig tilgjengelig for mange brukere. Det er mangel på samordning mellom sektormyndighetene, skriver klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft i kronikken.

Faggruppen foreslår blant annet at kommunene skal få overtar forvaltning av verneområder som fullt ut ligger innenfor kommunegrensen. Et av disse reservatene er Ulvøyværet naturreservat vest for Melbu. Et annet verneområde er Seløya naturreservat, som omfatter Seløya og Litleseløya i havet rett nord for Strøna på sørsiden av Hadselfjorden. Lågen naturreservat og Grunnfør fuglefredningsområde samt Morfjorden naturreservat er også aktuelt. Møysalen nasjonalpark og Møysalen landskapsvernområde kan også være et områder Hadsel komune kan få ansvaret for å administrere.

Kart: Statens kartverk

Forrige artikkelKlager på støy fra nyferga MF Tysfjord 
Neste artikkelØybadet på Melbu åpner offisielt i ettermiddag