Hadsels politikere har bestemt at de ikke ville ha de 25 millionene som staten har tilbudt kommunen innen helse.

Dette betyr i følge Vesteraalens Avis at politikerne ønsker en mulighet til å kunne kutte i budsjettet for helse og omsorg. Dette er vi enige i, og slik burde de kanskje vært også for skolesektoren.

Sa nei til staten

Det var Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV som i november sa nei til å bli med i en statlig prøveordning med finansiering av eldreomsorgen. Etter den kritikk og protester som Hadsels politikere har måttet tåle den senere tid, er det opplagt at politikerne har tatt en grunnleggende feil beslutning. Rett og slett fordi alt for mange av kommunens innbyggere mener at eldreomsorgen er for dårlig.

Vil rasere Ekren

Mange på sørsiden av Hadseløya har i den senere tid irritert seg grønne over kommunes ønske om å rasere tilbudet til eldre og demente ved Hadsel sykehjem på Ekren ved Melbu. Det er liten tvil om at det vil være behov også for denne eldreinstitusjonen i lang tid framover. Det har i årtier vært behov for demensplassene som finnes på Ekren, og det er lite som taler for at det skal bli noe mindre behov i dag enn det som har vært.

Prioriterer kommunesenteret

Samtidig legges det opp til å satse på Stokmarknes sykehjem i tillegg til svært mange nye og tilpassede eldreboliger i kommunesenteret. At Melbu-området totalt sett er tilgodesett med langt færre helseplasser til eldre viser til fulle at kommunen verken prioriterer området sterkt nok, verken geografisk eller i omfang, eller skjønner at folk på sørsiden av Hadseløya ønsker å ende sine dager på det stedet de bor, kanskje gjennom en hel mannsalder.

Godt forslag fra rådmannen

Når politikerne i denne saken nekter å følge rådmannens forslag om å gå inn for forsøksordningen, har det en klar sammenheng med at de ønsker frihet til å kunne kutte i helsebudsjettet for å bruke pengene på andre områder i kommunen. Dette er ikke bare en kynisk innstilling, men rett og slett en menneskefiendtlig holdning. Når vi samtidig vet at mange kommuner ikke er like gode til å følge norsk lov, som staten, er også det et sterkt argument for å gjøre eldreomsorgen statlig.

Mister handlefrihet

– Vi mener at handlefriheten som politikerne og administrasjon blir så begrenset at vi ikke ønsker å søke på prosjektet, sa Arbeiderpartiets Hanne Skare i kommunestyret i november, i følge Vesteraalsen Avis.

Prioriterer ikke eldreomsorg

Dette viser at flertallet i kommunestyret ikke prioriterer eldreomsorgen godt nok, og man kan bare håpe på at de kan være med på en ny runde om det måtte komme et nytt forslag fra staten. Dette synspunktet styrkes kraftig når man vet at staten har tilbudt kommunen fire prosent mer enn det kommunen selv har brukt på eldreomsorgen. Det er ikke ofte man hører om politikere som takker nei til flere helsepenger, men det gjør man i Hadsel.

Ny skole

Melbu er så heldig å ha fått ny barneskole, som skal stå ferdig til sommeren. Dette er en god satsing fra kommunens side. Dette gir bedre læreforhold og gjør stedet mer attraktivt. Alle som har sett de eldste skolefløyene på Stokmarknes, skjønner at det også må til en ny satsing også der.

Skolesektoren

Samtidig kan man stille spørsmålet om det er lurt å la kommunen ha ansvaret for skolesektoren. Resultatene fra skolene i Hadsel er jo ikke akkurat gode. Hvorfor fikk kommunene i sin tid ansvaret for skolesektoren. Det eneste som er bra med at kommunene har ansvaret for skolene, er at enkelte rike kommuner kan pøse penger inn i skolen og skape skolevinnere. Det er ikke like enkelt for fattige kommuner, som Hadsel nå er – i alle fall om vi skal tro argumentasjonen under høstens valgkamp. Derfor bør staten ta over også dette ansvaret, i tillegg til eldreomsorgen.

Færre områder for kommunen

Hva skal kommunen så ha som oppgaver i framtida, dersom for eksempel skolesektoren og helsesektoren en gang skulle bli statlig? Jo, da kan kommunen virkelig satse sterkt og bli skikkelig god på de områdene hvor det ikke har vært satset skikkelig på mange år. Stikkordet er skaping av nye arbeidsplasser og tilrettelegging for næringslivet. Hadsel kommune har dessverre en tradisjon for å støte fra seg de store aktørene, likevel med noen hederlige unntak. Kommunen bør derfor få færre oppgaver slik den er i dag, slik at den kan fokusere på færre oppgaver og løse utfordringene på en bedre måte enn i dag.

Forrige artikkelBlir det «julelys» i Melbu-gatene
Neste artikkelHadsel kopierer Finnmark for å sikre arbeidsplasser