Hadsel kommune får 1,7 millioner kroner ekstra av et pott på 14,6 millioner kroner i Nordland, for ekstraordinære utgifter knyttet til mottak av asylsøkere.

– Flyktningsituasjonen i høst har ført til etablering av mange nye asylmottak på kort tid. Det har gitt økte kostnader for mange kommuner. For å unngå at det går ut over innbyggernes velferdstilbud bevilger vi til sammen 151 millioner kroner til kommunene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir 14,6 millioner kroner til 15 kommuner i Nordland som har hatt ekstraordinære utgifter i forbindelse med mottak av asylsøkere i høst.

Driften av asylmottak er en statlig oppgave. Kommunene på sin side må bidra med grunnleggende kommunale tjenester som skole, barnevern og helsetjenester. Kommunene blir kompenserte for disse kostnadene gjennom etablerte ordninger.

Tilstrømmingen av flyktninger i høst har ført til at det på svært kort tid er etablert mange nye asylmottaksplasser. Dermed har ikke kommunene fått tid til å planlegge og tilrettelegge for asylmottak.

– Flyktningsituasjonen har gitt kommunene høyere kostnader enn normalt. For å hjelpe kommunene til å tilby tjenestene et asylmottak krever og samtidig ivareta innbyggernes ordinære velferd, bevilger departementet til sammen 151 millioner kroner, sier Sanner.

Det er spesielt kommuner som har opplevd økning i antall flyktninger som nå mottar en kompensasjon. Fylkesmennene i alle fylker har brukt sin lokalkunnskap for å identifisere kommuner som har tatt imot mange asylsøkere på kort tid. Departementet har tatt hensyn til disse innspillene i fordelingen av midlene mellom kommunene.

Midlene bevilges over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett.

15 kommuner i Nordland får til sammen 14,6 millioner kroner:

Kommune Ekstraordinært tilskudd
1804 Bodø 678 000 kroner
1820 Alstahaug 636 000 kroner
1824 Vefsn 1 364 000 kroner
1826 Hattfjelldal 487 000 kroner
1833 Rana 792 000 kroner
1834 Lurøy 621 000 kroner
1840 Saltdal 1 271 000 kroner
1841 Fauske 777 000 kroner
1845 Sørfold 282 000 kroner
1850 Tysfjord 282 000 kroner
1851 Lødingen 848 000 kroner
1854 Ballangen 812 000 kroner
1860 Vestvågøy 1 766 000 kroner
1865 Vågan 2 253 000 kroner
1866 Hadsel 1 695 000 kroner
Nordland totalt 14 564 000 kroner

 

 

Forrige artikkelPlanlegger to nye renseanlegg på Melbu
Neste artikkelRødt vil redusere honorarene i Hadsel med 25 prosent