Den gamle grusbanen på Melbu er en saga blott når den i disse dager graves opp for å gi plass til nye aktiviteter for ungene på stedet.

Det er mang en fotballkamp og fotballhistorie som for ettertiden må oppleves som vage minner og persolige bilder fra det gamle A-lagets storhetstid. Etter hvert som den gamle grusbanen til Melbus tidligere fotballag bokstavelig legges i grus.

Utallige fotballkamper har vært spilt her, blant annet mot Sarpsborg. Her har det også vært skøyteis vinterstid. Her sverget tyskerne fortsatt kamp mot de allierte og nordmennenes frihetskamp våren 1945.

På den gamle grusbanen har det også i mange år vært sirkus. Først Cirkus Arnardo, senere Cirkus Merano og Cirkus Zorba som siste sirkusaktør den 19. juni 2016.

Grusbanen har også vært brukt som idrettsbane, med ulike sportsarrangementer i tidligere tider. Den har også vært et område for utegym for skoleungene på stedet.

For mange av Melbus eldre garde er det mange fine minner og historier som etter deres tid ikke kan fortelles med samme glød og innlevelse som før. Men grusbanen har i en lang rekke år ligget der nesten urørt. Bortsett fra «driftere» som fra tid til annen har brukt grusen til å teste ut bilskrens og motorkraft på kvelds og nattestid.

Den historiske grusbanen på Melbu gir tapt for videre utvikling av Melbu sentrum. I første omgang for å gi plass til den nye barnehagen til Hoppensprett. Det er mange som har store forventninger til den.

Vi sier farvel til den gamle grusbanen, som for lengst har overlevd sin tid. Ikke i vemod, men med utvikling på minnet. Vi ser fram til at nye bygg skal komme på plass. Og at Melbu sentrum skal klare å utvikle seg positivt på tross av minnenes negative makt over framtida.

Forrige artikkelMonstermaskin står klar ved Rødskolen
Neste artikkelPolitiet ønsker tips etter utforkjøring på Melbu