Dersom rådmannens forslag går igjennom vil driften av fotballhallen på Melbu havne i et nytt driftsselskap som skal bygge ny hall på Stokmarknes.

I forslaget fra rådmannen går det fram at et selskap under stiftelse med navnet «Hadsel Flerbrukshall» skal få overta drifts- og utleieansvaret for Vesterålshallen på Melbu og Hadselhallen i Stokmarknes. Saken skal opp i formannskapsmøtet torsdag i neste uke.

Aksjeselskap
Det går ikke fram av rådmannens innstilling om hvorvidt Vesterålshallen på Melbu driver godt i dag eller om det er venter noen negative eller positive virkninger for driften av Vesterålshallen på Melbu i et nytt driftsselskap. Det går heller ikke fram hvem som skal være aksjonærer eller om Melbo Idrettslag blir aksjeeier. Det er heller ikke avklart hvem som skal være administrerende direktør for det nye selskapet.

Ny hall i Stokmarknes
Det er spesielt behovet for økt hallkapasitet på Stokmarknes som er årsaken til forslaget fra rådmannen til formannskapet i Hadsel. Ei tomt på Stokmarknes verdsatt til én million kroner er tenkt overført vederlagsfritt til det nye selskapet. Hadsel kommune skal i følge forslaget garantere for et låneopptak på 16,5 millioner kroner i det nye selskapet. Målet med lånet er kun å finansiere byggingen av en ny flerbrukshall på Stokmarknes.

Idretten står bak
I følge sakspapirene til formannskapsmøtet neste torsdag, skal andre idrettslag i kommunen ha blitt involvert, og på den måten gått inn for forslaget. Konkret ønsker disse idrettslagene å være med i selskapet som er under stiftelse, der formålet er å realisere en flerbrukshall på Stokmarknes. Disse idrettslagene står bak forslaget:

  • Stokmarknes idrettslag – fotball
  • Melbo idrettslag – fotball
  • Stålbrott idrettslag – fotball
  • Stokmarknes håndball

Hadsel idrettsråd har uttalt seg positivt til prosjektet. Det samme har interesser innenfor «innendørsidretter» som innebandy, badminton og klatreklubb.

Skal maksimere utleiekapasiteten
– Prosjektet som skisseres er altså at idrettslagene skal stifte et aksjeselskap som etablerer og drifter en ny flerbrukshall. Videre ønsker det nye selskapet å overta drifts- og utleieansvaret for både Hadselhallen og Vesterålshallen. En slik modell vil kunne maksimere utleiekapasiteten, og samtidig kan de kommersielle rettighetene i hallene kunne utnyttes bedre (reklame- og sponsorinntekter), heter det i framlegget til formannskapet.

Forlenger Hadselhallen
Hadsel kommune skal imidlertid fortsatt eie de to eksisterende idrettshallene. Den nye hallen er tenkt som en forlengelse av den eksisterende Hadselhallen på Stokmarknes. Investeringene vil til sammen komme på 21,87 millioner kroner. Når alle inntekter og utgifter er summert, mener Rådmannen at det er et lånebehov på om lag ni millioner kroner. Dette lånet skal betales gjennom blant annet utleieinntekter fra Vesterålshallen på Melbu.

Skal ikke koste noe
Rådmannen slår imidlertid samtidig fast at prosjektet ikke skal koste noe for Hadsel kommune. Samtidig har kommunen forskuttert til sammen 13,3 millioner kroner på ulike idrettsprosjekter. Rådmannen mener derfor at kommunen ikke skal forskuttere spillemidler til en ny flerbrukshall på Stokmarknes.

Dersom Hadsel kommune ikke kan gi den forventede garantien, vil selskapet under etablering etter reglene ikke kunne søke tippemidler. Prosjektet må da skrinlegges.

Forrige artikkelSnart mørketid: – Husk å stille klokka
Neste artikkelMelbus kremtomter ikke med i prioriteringen