I mars 2017 er det 2 961 helt ledige i Nordland, dette er 364 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,4 prosent, en reduksjon på 11 prosent. I Norge sett under ett er ledigheten lavere enn i samme periode i fjor.

– Ledigheten i Nordland er i mars 2017 lavere enn i fjor på samme tid. Det er nedgang både blant kvinner (-145) og menn (-299). Vi ser økt sysselsetting i bygg- og anleggssektoren, innen barne- og ungdomsarbeid og industriarbeid. Kontorarbeid har også hatt økt aktivitet i mars. Det er en svært gledelig nedgang blant langtidsledige, og denne nedgangen viser at det er gode muligheter for de ledige i arbeidsmarkedet i Nordland, sier fylkesdirektør Cathrine Stavnes ved NAV Nordland i en pressemelding.

Det er 121 flere personer som deltar på arbeidsmarkedstiltak i Nordland sammenlignet med samme tid i fjor. I landet sett under ett har antall helt ledige gått ned med 8 007 personer fra mars i fjor. Totalt for landet er det nå registrert 81 327 helt ledige, noe som tilsvarer 2,9 prosent av arbeidsstyrken.

Yrkesbakgrunn

I Nordland finner vi nå flest ledige med bakgrunn fra industriarbeid (482), bygg og anlegg (429) og reiseliv og transport (326).

Størst ledighetsnedgang fra mars i fjor finner vi innenfor bygg- og anlegg, der det nå er 78 færre helt ledige. Dette tilsvarer en ledighetsnedgang på 15 prosent for denne gruppen.

Kjønn og ledighet

I mars er det totalt 1 003 helt arbeidsledige kvinner, en ledighetsprosent på 1,7. Dette er 145 færre personer enn i fjor. I mars er det totalt 1 958 helt arbeidsledige menn som gir en ledighetsprosent på 2,9. Det er en nedgang på 219 personer sammenlignet med samme måned i fjor.

Lavest ledighet i Vega, Tjeldsund og Røst

Ved utgangen av mars er det 0,8 prosent arbeidsledighet i Vega, og i Tjeldsund og Röst er det 1,0 prosent ledighet.

Høyest ledighet finner vi i Herøy med 11,4 prosent ledighet; Leirfjord har 4,2 prosent og Lødingen har 4,1 prosent helt ledige.

I de større bykommunene har Bodø en ledighet på 2,0 prosent, Rana 2,0 prosent og Narvik 2,6 prosent.

Alder og ledighet

De aldersgruppene som har høyest ledighet i prosent av arbeidsstyrken er aldersgruppen 20-24 med 4,1 prosent og 25-29 år med ledighet på 3,8 prosent. Deretter følger aldersgruppen 30-39 år med 3,4 prosent ledighet. Blant de yngste (19 år og under) er ledigheten på 1,2 prosent, men her er arbeidsstyrken forholdsvis liten.

Ledige stillinger

Totalt har det vært en tilgang på 1 585 registrerte ledige stillinger i Nordland i mars. Dette er 382 flere stillinger enn i fjor på samme tid. Helse, pleie og omsorg har størst økning i antall utlyste stillinger (530) i forhold til samme måned i fjor.

Varighet

Antall registrerte langtidsledige (helt ledig i mer enn 26 uker) er i mars på 710 personer. Det er en nedgang på 104 personer fra i fjor på samme tid.

Denne måneden er det registrert 2 251 korttidsledige i Nordland (helt ledig i mindre enn 26 uker). Det er 260 færre personer enn i samme måned i fjor.

Arbeidssøkere på tiltak

Totalt er det 925 personer som er registrert som arbeidssøkere på tiltak i Nordland i mars. Dette er 121 flere enn på samme tid i fjor. Dermed er 0,7 prosent av arbeidsstyrken i Nordland på et arbeidsmarkedstiltak.

Permitterte

Ved utgangen av mars er det totalt 365 helt ledige permitterte i Nordland. Dette er 88 færre enn samme måned i fjor. De permitterte har i hovedsak bakgrunn fra fiskeindustri og annen industri.

Forrige artikkelWiderøe starter nye ruter fra Svolvær og Leknes
Neste artikkelBest og dårligst på sysselsetting i Lofoten og Vesterålen