Utdanningskomiteen i Nordland støtter Arbeiderpartiets forslag om å utrede muligheten for å etablere et nytt tilbud med VG2 for fiskeri og fangst ved Sortland videregående skole, avdeling Øksnes.

Leder i Nordland Arbeiderparti, Bjørnar Skjæran, mener at forslaget viser at Nordland fylkeskommune mener alvor med å styrke rekrutteringen og bygge næringa videre.

­Vi trenger enda flere flinke folk som kan jobbe innen fiske og fangst. Å få et nytt tilbud i Nordlands største fiskerikommune, er derfor rett vei å gå, argumenterer leder i Nordland arbeiderparti, Bjørnar Skjæran.

Bred støtte

Leder av utdanningskomiteen, Tom Vidar Karlsen, er også svært fornøyd med vedtaket.

– Vi har fått et innspill fra ordførerne om at man ønsket et slikt tilbud i Vesterålen. Dette følger vi nå opp. Dette vil gjøre det mulig å utdanne flere ungdommer til en næring som er helt avgjørende for Nordland og Norge, underbygger Karlsen.

Betydelig blå styrking

Tilbudet med VG2 for fiskeri og fangst, skal komme i tillegg til og i samarbeid med eksisterende tilbud på Gravdal.

– Derfor blir dette en betydelig styrking av utdannelsen til den blå næringa, sier ordførerne Karianne Bråthen fra Øksens og Tove Bjørkmo fra Sortland, som tok opp saken med fylkespolitikerne.

Dette er vedtaket som altså fikk støtte fra en enstemmig komité under fylkestinget tirsdag 06.12.16:

Komiteen ber fylkesrådet utrede om det er grunnlag til å opprette et utdanningstilbud innen fiske og fangst Vg2 i Sortland i Vgs avd Øksnes i samarbeid med Vest-Lofoten vgs innenfor Økonomiplanens rammer. Ved en eventuelt oppstart må det stilles krav til at næringslivet og arbeidslivet i Vesterålen stiller opp med læreplasser.

Forrige artikkelVurderer sammenslåing av Nordland og Troms
Neste artikkelNasjonalt fergekort også over Hadselfjorden