Selskapet K2 Nord AS er i ferd med å utvikle en metode som kan omdanne fiskeslam og kumøkk til jordforbedringsmiddel og gjødsel.

Selskapet har gjennom mer enn ett års drift av anlegget i Holandsvika etablert en stabil og robust prosess.

– Gjennom godt etablert teoretisk fundament og erfaring fra praktisk drift har treffsikkerheten for nye resepter blitt svært god. Valgte sammensetninger av råvare og innstillinger av prosessparametere har gitt forskriftsmessig hygienisering og omdanning til stabil masse.

Fiskeslam fra oppdrett

Bevisstheten er økende for gjenvinning av næringsstoffer fra slam i oppdrettsnæringen, spesielt fra resirkuleringsanlegg på landbaserte anlegg. Myndighetene har allerede begynt å stille krav, og bransjen søker etter stabile og bærekraftige løsninger for behandling. Tilnærmingen har i hovedsak vært rettet mot å redusere volum gjennom avvanning og eventuelt tørking, med transportreduksjon som hovedmotiv.

– K2 Nord har gjennom lang tids dialog med Sintef Fiskeri og Havbruk etablert dialog med tre av de største oppdrettsselskapene, og dette har resultert i et felles prosjekt. Gjennom en kontrollert og dokumentert prøveperiode skal K2 Nord AS motta slam fra tre ulike oppdrettsanlegg, og gjennom behandling av dette på anlegget i Holandsvika skal det opparbeides underlag for å vurdere om aerob omdanning av fiskeslam er en god løsning, heter det i en omtale av prosjektet fra K2 Nord AS.

 

Forrige artikkelFolk skal bo i HV-leiren på Melbu
Neste artikkelHadsel unngår å havne på ROBEK-lista