Hjem Nyheter For få kommuner fører ventelister for sykehjemsplass

For få kommuner fører ventelister for sykehjemsplass

1. juli ble kommunene pålagt å føre ventelister for sykehjemsplass for å skape mer forutsigbarhet for eldre og pårørende. Til tross for at det har gått svært kort tid viser tilbakemeldinger fra fylkesmennene at mange kommuner er godt i gang.

– Regjeringen har innført ventelister for å gi mer forutsigbarhet og trygghet for pleietrengende og deres pårørende. Tilbakemeldinger fra fylkesmennene viser at mange kommuner er i mål med arbeidet. Men det er også flere kommuner som mangler ventelister. Det er ikke godt nok. Jeg forventer at samtlige kommuner får på plass en oversikt så raskt som mulig, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

Dette er en foreløpig tilbakemelding fra fylkesmennene på en ny ordning, men tallmaterialet er mangelfullt. Kun halvparten av fylkesmennene har mottatt rapporteringer.

Til sammen 193 kommuner har meldt inn status. Av disse har 100 kommuner etablert ventelister, og det er tilsammen 300 personer som venter på sykehjemsplass. Flere kommuner melder at de ikke har ventelister ettersom de har ledige sykehjemsplasser.

De fleste kommuner har innført en forskrift med kriterier for tildeling av sykehjemsplass. Kommunene er pliktig til å fatte vedtak om plass dersom brukeren oppfyller kriteriene.

– Loven trådte i kraft 1. juli i år. Mye er allerede skjedd på to måneder. Jeg ønsket å få  tilbakemelding om status i løpet av svært kort tid for å legge et sterkere press på kommunene. For de 300 pleietrengende på venteliste betyr det mye at de vet at de er i et system og at kommunen ser deres behov, sier Bent Høie.

– Dette er første rapportering. Det gir et øyeblikksbilde av situasjonen i kommunene. Jeg vil nå be Helsedirektoratet om å innhente tertialvise tall fra kommunene slik at vi får en bedre oversikt over ventelister til sykehjemsplass. Jeg vil ha full åpenhet om ventelister og situasjonen i kommunene. Det er viktig for å planlegge fremover, sier Høie.

Forrige artikkelTo kjøretøy i trafikkuhell ved flyplassen
Neste artikkelRegjeringen legger til rette for økt bruk av modulvogntog