Lederen i Melbu og omegn samarbeidsliste, Jan Steffensen, stiller spørsmål om hvorvidt brannberedskapen ved kommunens lokale brannstasjon på stedet er god nok.

I et grunngitt spørsmål til Hadsel kommunestyre, datert 20. mai 2015, fremmer Jan Steffensen en rekke kritiske punkter som han ønsker at koalisjonspartner og ordfører Kjell-Børge Freiberg skal svare på.

– For å sikre en fortsatt trygg og god brannberedskap for befolkningen og næringsliv på Melbu er det viktig at følgende er på plass, skriver han i sitt grunngitte spørsmål til ordføreren:

  • Hensiktsmessige lokaliteter, med referanse til budsjettiltak 2015 under oppgradering.
  • Hensiktsmessig øvelsesstruktur og gode opplærings- og motivasjonstiltak.
  • Hensiktsmessig slukkeutstyr og personlig verneutstyr.
  • Gode kontroll- og vedlikeholdsrutiner for utstyr og kjøretøy.

Hans grunngitte spørsmål er «Hvordan blir ovennevnte strekpunkter ivaretatt vedrørende Melbu bilbrannstasjon og bør eventuelt forbedringstiltak iverksettes for å sikre en fortsatt god lokal brannberedskap».

Innledningsvis nevner Jan Steffensen at det har vært flere branner i Melbu-området de siste årene, blant annet brannen i et bolighus i Parkveien i april.

– I forbindelse med tilfeller av branntilløp og branner har det lokale brannkorpset på Melbu vært meget hurtig på plass og har dermed sikret både liv og verdier på en profesjonell måte. Etter hvert har også personell og utrykningskjøretøy fra hovedbrannstasjonen kommet til, og har bidratt til «full styrke» i slukningsarbeidet, sier han i henvendelsen til ordføreren og kommunestyret.

I forbindelse med brannen i Parkveien på Melbu den 6. april observerte han ved selvsyn at brannen startet i en garasje og spredde seg til hovedhuset, som ble totalskadd. Han poengterer at brannen ble meldt klokka 13:15 og at personell fra Melbu var på plass og startet slukkearbeidet etter cirka syv minutter. Han har også notert seg at personell fra hovedbrannstasjonen på Stokmarknes var på plass etter cirka 25 minutter for å bistå med slukking og etterslukking.

– Det må gis honnør til personell fra Melbu bilbrannstasjon, som til tross for at de kun går i en frivillig vaktberedskap, kan vise til en meget rask utrykningstid også denne gangen. Dette er selvfølgelig avgjørende i forhold til å sikre liv og verdier.

– Jeg har imidlertid erfart at utstyret, ved flere anledninger, har vært mangelfullt eller ikke i forsvarlig stand. Ved siste brann sviktet hovedbrannpumpen på lokal brannbil, sannsynligvis med en følge at bolighuset ble totalskadd, sier Jan Steffensen i sin henvendelse til kommunen.

Forrige artikkelStrålende og praktfull 17. mai-feiring på Melbu
Neste artikkelFylkesveien fra Melbu til Taen er full av hull