Norge eksporterte fisk for 61,4 milliarder kroner i 2016. Det er en økning på 29 prosent eller 13,8 milliarder kroner sammenlignet med 2015, og er den høyeste eksportverdien av laks noensinne.

Målt i produktvekt eksporterte Norge 980 000 tonn laks i 2016, som er 5,2 prosent eller 53 340 tonn lavere enn i 2015. Det melder Norges sjømatråd.

– Til tross for lavere eksportvolum har økte priser bidratt til at verdien av laksen aldri har vært større. Rekordåret skyldes hovedsakelig en sterk etterspørsel etter norsk laks både i nærmarkedene i EU, i Asia og USA, sier analytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Laks på rekordnivå

Gjennomsnittlig eksportpris for fersk, hel laks var 60,11 kroner per kilo i 2016. Det er 17,26 kroner eller 40 prosent høyere enn i 2015, som da også var rekord. Gjennomsnittlig eksportpris for fersk, hel laks har i løpet av 2016 variert mellom 54,34 kroner per kilo i september, som den laveste og 69,36 kroner i desember som det høyeste. Gjennomsnittlig eksportpris i desember var for øvrig den høyeste snittprisen som er registrert for en enkeltmåned.

Redusert volum, men kraftig økning

Norge eksporterte 749 000 tonn laks til EU i 2016 til en verdi av 45,3 milliarder kroner. Det er reduksjon på 5,5 prosent eller 43 000 tonn målt i volum og en økning på 29 prosent målt i verdi sammenlignet med 2015.

Omtrent 76 prosent av all norsk lakseeksport, målt i produktvekt, gikk til EU i 2016.

De største markedene for norsk laks i 2016 var Polen og Frankrike. Målt i volum var det største vekstmarkedet i EU, Hellas, med en økning på 2 261 tonn. Mens den største nedgangen var til Spania på 7 544 tonn eller 12 prosent.

Økt eksport til USA

Norge eksportert 39 774 tonn laks for 3,4 milliarder kroner til USA i 2016. Det er en økning i volum på 2 262 tonn, eller 6 prosent og en økning i verdi på 36 prosent eller 888 millioner kroner fra 2015.

Volumveksten er hovedsakelig drevet av en økning i eksporten av fersk filet. Målt i volum har eksporten av fersk filet økt med 43 prosent fra 2015. Eksporten av norsk laks til USA har fått drahjelp av en fordelaktig valutakurs.

Stabilt volum til Asia

Norge eksporterte laks til Asia for 10,5 milliarder kroner i 2016. Det er en økning på 39 prosent fra året før. Målt i produktvekt var eksporten til Asia omtrent uendret. Største kjøpere av norsk laks i Asia, målt i volum, var Japan, Vietnam og Sør-Korea.

Ørreteksporten økte kraftig

Norge eksporterte 68 227 tonn ørret for 3,9 milliarder kroner i 2016. Det er en økning på 29 prosent, eller 15 400 tonn og 69 prosent, eller 1,6 milliarder kroner fra 2015.

Eksportprisen for fersk hel ørret, økte med 16,14 kroner per kilo, eller 41 prosent til 55,31 kroner per kilo i 2016 fra 2015.

Eksporten av ørret har tidligere vært sterkt avhengig av enkeltmarkeder, men har i løpet av 2016 funnet veien til flere markeder. I 2013 kjøpte Russland 46 prosent av den norske ørreten, mens i 2016 utgjorde det største enkeltmarkedet, Hviterussland bare 13 prosent av den totale eksporten. Dette gjør den norske eksporten av ørret mer robust mot svingninger i etterspørsel og adgang til enkeltmarkeder. Mens tilførselen av ørret til Øst-Europa reduseres, ser vi en eksportøkning til omtrent alle andre markeder. De to største vekstmarkedene for ørret i 2016, målt i volum var USA og Japan. Volumveksten til EU var 38 prosent, veksten til Asia var på 51 prosent og veksten til USA på 91 prosent.

Forrige artikkelPlanlegger palass til biler og mannskaper
Neste artikkelIsete bilvindu fikk uventede konsekvenser