Én kommune og seks private bedrifter skal eie The Whale på Andenes.

Tidligere var det snakk om at Museum Nord og The Whale skulle samarbeide om det museumsfaglige, men dette samarbeidet gikk dårlig. Til slutt trakk Museum Nord seg ut. Dermed er det ingen offentlig museal aktør med i hvalprosjektet på Andenes.

En av utfordringene toø prosjektet er et stort statstilskudd som aksjeeierne forventer, på over 450 millioner kroner. For å imøtekomme offentlige ønsker, skal aksjesammensetningen endres for å blidgjøre bevilgende myndigheter.

Ved utgangen av 2022 var dette eierne i The Whale, ifølge DNs aksjonærregister:

NAVNPROSENT
  AH GRUPPEN AS  740 000 ordinære aksjer24,667%
  NORLANDIA HOLDING AS  740 000 ordinære aksjer24,667%
  EIDISSEN CONSULT AS  620 000 ordinære aksjer20,667%
  ANDØY KOMMUNE  450 000 ordinære aksjer15%
  ANDØY REISELIV SA  150 000 ordinære aksjer5%
  HVALSAFARI AS  150 000 ordinære aksjer5%
  WHALE2SEA AS  150 000 ordinære aksjer5%

Siden da har The Whale underrettet bevilgende myndigheter om at de endrer sammensettingen blant aksjonærene, for å øke den offentlige eierinteressen. Det betyr i praksis at Andøy kommune blir største eier, men noe i underkant av 25 prosent.

Etter at endringene blir gjort, vil dette være framtidige aksjeeiere og der Andøy kommune øker sin eierinteressse fra 15 prosent til nærmere 25 prosent av aksjene i The Whale:

Forrige artikkelE10 åpen etter trafikkulykke
Neste artikkelBer staten få The Whale i havn