En rekke institusjoner i Lofoten, Vesterålen og Ofoten har fått midler til trafikksikkerhet fra Nordland fylkeskommune.

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) gir 5,8 millioner kroner til fysiske tiltak i Vågan, Bø, Lødingen og Narvik.

Pengene går til gang- og sykkelvegprosjekter og til å sikre av og å lage trafikksikker skoleveg. Søknader på tilskudd til fysiske trafikksikkerhetstiltak prioriteres når de handler om trafikksikkerhet for barn, og områder der barn ferdes, heter det.

Trafikksikker kommune

Alle kommunene som søkte om tilskudd til fysiske trafikksikkerhetstiltak i år, er godkjent som Trafikksikker kommune, et av kriteriene som prioriterer tildeling av midler.

– Å være godkjent som trafikksikker kommune handler om at kommunen jobber systematisk med trafikksikkerhet. Vi ser at der kommunen har trafikksikkerhet på agendaen, går ulykkesstatistikken ned blant de ansatte. Det handler om å jobbe langsiktig, underbygger medlem i NFTU, Per-Gunnar Skotåm.

Etterslep på fylkesvegene

Også medlem i NFTU Richard Dagsvik underbygger at trafikksikkerhetsarbeid er et langsiktig arbeid med mange områder det er naturlig å ta tak i.

– På dette siste møtet i denne perioden, hadde vi en gjennomgang av vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene. Det er problematisk at Nordland fylkeskommune ikke klarer å ta unna etterslepet, som ser ut til å vokse. Standarden på fylkesvegene er en av mange faktorer som påvirker skaderisikoen i trafikken, påpeker Dagsvik.

Disse har fått midler til fysiske tiltak for 2024:

Eidsfjord barnehage Sortland Innkjøp av div utstyr for å øve på trafikkregler, og bøker fra Trygg trafikk Øve på trafikkregler, ts-dag til foreldrene. Mål om å få bedre kunnskap om ferdsel i trafikken. Og bedre holdninger. 10300 10300
Helse og skoletjenesten Hadsel Innkjøp av refleksmateriell forebyggende arbeid ved helsestasjon og skoletjenesten 13000 13000
Helse og skoletjenesten Lødingen Innkjøp av refleksmateriell forebyggende arbeid ved helsestasjon og skoletjenesten 6000 6000
Sortland helsestasjon Sortland  refleks og informasjon på ulike språk Fokus trafikksikkerhet ved helsestasjon, skole, vgs og på ulike språk

Disse har fått midler til trafikksikkerhet og holdningsskapend arbeid i 2024:

Vågan LO/VE/OF G/s-vei Kongsvatnveien i Svolvær Bygging  kr    2 200 000
Vågan LO/VE/OF Gang- og sykkelsti Villaveien Kabelvåg Byggeplan  kr       197 500
Vågan LO/VE/OF Gang- og sykkelsti Villaveien Kabelvåg reg. plan  kr       280 000
Vågan LO/VE/OF Vei Vesterskaret Byggeplan  kr       280 000
Bø  LO/VE/OF P911 Gang- og sykkelsti Straume-Straumsjøen Byggeplan  kr       300 000
Lødingen LO/VE/OF Trafikksikker skoleveg vestbygda oppvekstsenter Bygging  kr       175 000
Lødingen LO/VE/OF  Fartsdempende tiltak Skolevegen Lødingen tettsted Bygging  kr       291 200
Forrige artikkelVil registrere alle båter over 25 hestekrefter
Neste artikkelStraffesaken starter denne uka