Det skal spares penger i Hadsel, men ingen har til nå vært villig til å vurdere det mest opplagte sparetiltaket som kan gagne kommunen økonomisk, uten at det får noen særlige konsekvenser for brukerne.

Verken nåværende eller tidligere ordførere, rådmenn eller byråkrater i Hadsel kommune har vurdert hvorvidt det er noe å spare på en sammenslåing eller samlokalisering av de to legevaktene på Stokmarknes. Det er besynderlig.

Skiltet «legevakt» finner du to steder i Stokmarknes, ett ved Stokmarknes legekontor i Richard Withs gate og ett ved Nordlandssykehuset Vesterålen i Søndre gate. I luftlinje er det drøyt 500 meter mellom de to legevaktene.

Nytt og flott sykehus

Da det nye sykehuset på Stokmarknes sto ferdig, var det allerede før åpningen klart at de skulle inneholde en interkommunal legevakt for de fem kommunene i Vesterålen. Det er åpent på kvelds- og nattetid, i tillegg til helgene.

Resten av uka står lokalene nærmest tomme, bortsett fra at denne delen av sykehuset også mottar pasienter som kommer med ambulanse. Ellers står lokalene nærmest tomme og ubrukt fra morgen til kveld.

Folk i helsevesenet som vi har vært i kontakt med, opplyser at det aldri har vært et diskusjonstema om hvorvidt det er noe å spare eller effektivisere på å slå sammen legevaktene. Hvorfor det ikke har vært utredet, er det foreløpig ingen som kan svare på.

200 kvadratmeter

Kommunikasjonssjef Randi Angelsen i Nordlandssykehuset opplyser til 8445melbu.no at Hadsel kommune som vertskommune leier 218,7 kvadratmeter gulvareal i sykehuset, til legevakt. Hadsel kommune fakturer de øvrige kommunene i Vesterålen etter en fordelingsnøkkel.

Helse- og omsorgssjef Marion Celius i Hadsel kommune forklarer at den legevakta som er på sykehuset på natt, helg og høytid ikke er sykehusets legevakt.

– Det er ei interkommunal legevakt som Hadsel er vertskommuneansvar for og som driftes på vegne av de fem vesterålskommunene, altså et interkommunalt samarbeid. Siden oppstarten av Vesterålen legevakt for over ti år siden, har denne vært lokalisert til lokaler i Nordlandssykehuset Vesterålen. Det ble også lagt til rette for legevaktslokaler i det nye sykehuset som ble åpnet i fjor.

Interkommunal legevakt

Vesterålen legevakt er åpen fra klokka 16 på fredager til klokka 08 mandag morgen, samt alle netter i uka fra klokka 21 til 08 og helligdager eller når de legevaktene i regionen er stengt. Alle kommunene har i tillegg legevakta på sykehuset sin lokal legevakt i den enkelte kommune fra kl.16 til 21 på mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. På dagtid er det vanlig kontortid med timebestilling hos fastlegene i den enkelte kommune, samt legevaktshenvendelser for problemstillinger som haster, forteller helse- og omsorgssjefen.

Står mye ledig på dagtid

Dette betyr med andre ord at lokalene for legevakta på sykehuset ikke er fullt utnyttet i store deler av døgnet og uka. Det er etter det vi har fått opplyst fra helsefagpersonell heller ikke gjort noen vurdering om hvorvidt det er noe å spare på en sammenslåing eller samlokalisering av de to legevaktene som faktisk finnes på Stokmarknes. Som kjent har sykehuset mange rom, og har store muligheter for å ta imot et ganske stort antall pasienter samtidig. Det er vanskelig å forstå hvorfor denne sykehuskapasiteten i form av legerom ikke kan brukes mer effektivt.

Må undersøke om det er noe å spare

Om det faktisk er noe å spare eller effektivisere gjennom en sammenslåing eller samlokalisering av de to legevaktene på Stokmarknes, må fagfolk vurdere. Det bør imidlertid være en oppgave for de helseansvarlige både ved sykehuset, Hadsel kommune og kommunene i Vesterålen å vurdere potensialet. Om Hadsel kommune flytter sin legevakt til sykehuset, vil det trolig også slå ut i billigere interkommunal legevakt i Vesterålen. Rett og slett fordi Hadsel kommune kan ta en større del av kostnaden – og samtidig spare penger – samtidig som kommunen kan si opp leiekontrakten for lokalene i dagens kommunale legevakt.

Det framkommer noe aparte at ingen ved verken sykehuset eller i kommunen har vurdert sparetiltak gjennom en sammenslåing av legevaktene. Hvorfor det faktisk er to forskjellige legevakter på Stokmarknes er på sett og vis eiendommelig. Og at ingen har sett det eventuelle potensialet, er en gordisk knute som politikerne nå enten må løse eller forkaste. I alle fall er det utvilsomt dårlig bruk av ressurser, både når det gjelder personell og arealer.

Det er mer enn ti år siden den interkommunale legevakta ble opprettet. Ingen har stilt seg de samme spørsmålene som er gjort her, så det blir interessant å se hva som måtte komme fra både helse- og omsorgssjef Marion Celius, samt sykehusets ledelse etter at dette nå er skrevet.

 

 

Forrige artikkelEkstra penger til lærere også i Hadsel
Neste artikkelRådmannen foreslår å slå sammen legekontorene