Av Rune Øverås, tillitsvalgt NOF, Andøya flystasjon

Norge er ikke alene om å gå til anskaffelse av P-8 Poseidon. Storbritannia skal kjøpe ni overvåkingsfly av denne typen – og i den forbindelse bygges det ny MPA-base på jagerflybasen i den skotske byen Lossiemouth. Britene tar blant annet høyde for besøk av allierte, som Norge, Australia og USA.

Pinlig

Det er direkte pinlig å tenke på hva enkelte har lobbyert for å få til på Evenes flystasjon.
Planene på MPA-basen i Storbritannia virker meget fornuftige, og ligner overraskende mye på Andøya flystasjon. Nødvendigheten av å kunne huse 15+ MPA-fly er tydeligvis fullstendig oversett når Norge nå planlegger å legge ned nordområdenes desidert viktigste og best utstyrte MPA-base.

Man kan undres hvem som lurer hvem i dette «spillet». Fakta må frem i dagens lys, og behandles på Stortinget, slik at Norge sine nye overvåkingsfly kan operere fra en egnet base. Denne basen må også ha god plass til alliert MPA, for å kunne ivareta felles operasjoner i nordområdene.

NATO trenger Andøya

RAF Lossiemouth ligger for langt sør når det kommer til store felles MPA-operasjoner og øvelser i Barentshavet – noe som foregår relativt jevnlig i fredstid.

Det eneste brukbare alternativet er Andøya flystasjon, noe en Konseptvalgsutredning (KVU) for «MPA på Andøya Flystasjon» vil bevise. Dessverre legges det nå opp til KVU kun på Evenes.

Det er helt nødvendig at personellet som har dedikert mye av sitt yrkesliv til MPA, personell som har opparbeidet seg uvurderlig kompetanse, er med på overgangen fra P-3 til P-8. Dette lar seg kun gjøre ved å fase inn P-8 på Andøya flystasjon.

Det har det siste året vært mye skriverier i utenlandsk media som viser at NATO trenger en operativ militær base som Andøya flystasjon i nord.
Den sikkerhetspolitiske situasjonen i nordområdene har nå forandret seg betraktelig, og slagordet «Norge er NATO i nord» er mer aktuelt enn på lenge.

Derfor må Stortinget nå sørge for at Norges flyoperative basestruktur i Nord-Norge er tilstrekkelig dimensjonert.

Forrige artikkelKommunene kan bruke ressursene mer effektivt
Neste artikkelDenne kan hindre milliardplaner om rakettskytebase på Andøya