Det kommer til å bli tydeligere fokus på Nordland og Nord-Norge når enda en nordlending nå trer inn i regjeringsapparatet, mener fylkesrådsleder Tomas Norvoll. Han gratulerer tidligere fylkesråd for transport og infrastruktur, vesterålingen Bent-Joacim Bentzen, med jobben som statssekretær i Forsvarsdepartementet. 

– Dette er svært positivt for Nordland. Vi trenger politikere med bred erfaring og stort engasjement for fylket og landsdelen vår. Det får vi når Bent-Joacim nå går inn som statssekretær, sier Norvoll. Den nye statssekretæren ble utnevnt i Kongen i statsråd, og trådte samtidig ut fra jobben som fylkesråd for transport og infrastruktur.

Fylkesrådslederen sier Bentzen har gjort en kjempejobb for transportsektoren i Nordland, blant annet gjennom kampen for rimeligere ferjereiser, der han sto på kystopprørets side.Samtidig har han stått godt i de store utfordringer vi har møtt de siste årene.

– Han har gjort en solid jobb gjennom dialog med kommuner og lokalsamfunn, og nettopp engasjement og evnen til dialog kommer til å bli svært positive egenskaper inn i jobben i ledelsen av Forsvarsdepartementet, fastslår Norvoll i en pressemelding. Nestleder i fylkesrådet, Svein Øien Eggesvik, vil fungere også som fylkesråd for transport og infrastruktur inntil videre.  

Forrige artikkelEvenes-regionen skal analyseres
Neste artikkelFår større ansvar for hav, kyst og maritim politikk