Samvirkeforetaket Børøya barnehage søker Hadsel kommune ved sektor for oppvekst om dispensasjon fra reglene om pedagogisk bemanning inntil ny leder er ansatt.

Barnehagen på Børøya skriver i sin søknad til Hadsel kommune at de i løpet de siste par årene har hatt en nedgang i antall søkere til barnehageplass. Derfor ble det ikke ansatt ny pedagogisk leder da den ene sluttet i november 2015.

Flere søkere

– Det er nå en økning i antall søkere, og vi har per dags dato to barn på venteliste. Barnehagen ønsker selvfølgelig å få utnyttet det potensialet og arealet vi har til rådighet, men ser at vi på grunn av norm om pedagogisk bemanning ikke kan tilby flere plass pr nå. I forskrift om pedagogisk bemanning åpnes det for at man kan søke om midlertidig dispensasjon, og det er på bakgrunn av dette at vi nå søker om det slik at vi kan tilby plass til de vi har på venteliste mens vi får tid til å søke etter ny pedagogisk leder, skriver Elin Bauna på vegne av eierstyret i Børøya Barnehage SA.

I følge søknaden har Børøya barnehage en avdeling. Den er privat og eies av foreldre.

– Hos oss er det ansatt en assistent i 50 prosent stilling, en assistent i 90 prosent stilling, en pedagogisk leder som er utdannet førskolelærer i 100 prosent stilling, samt styrer som er utdannet førskolelærer ansatt i 100 prosent stilling – hvorav 35 prosent er administrasjonstid og 65 prosent er på avdeling i det daglige arbeidet med barna. I perioden august 2012 til november 2015 hadde vi i tillegg en pedagogisk leder som var utdannet barnehagelærer ansatt i 100 prosent stilling.

Forrige artikkelNyåpning av større Fargerike på Melbu i mars
Neste artikkelRevisor har spørsmål til regnskapet ved Hurtigrutens Hus