Under tittelen «Tunnelsyn og kikkert» har Bladet Vesterålen tatt stilling for tunell under Hadselfjorden, og det bør kunne skje uten at det knyttes til prosessen med kommunesammenslåing.

«Det er lett å se for seg effekter som et større og mer attraktivt arbeidsmarked, og dessuten økt samarbeid både i fiskerinæring og mekanisk industri, såvel som i andre næringer. En tunnel vil også kunne bety bedre sykehustilbud for flere.

Vurderingene rundt å erstatte kortbaneflyplassene i Vesterålen og Lofoten med en felles storflyplass er også spennende, og kan ha stor betydning i et samfunnsregnskap.

Regionrådene både i Vesterålen og Lofoten bør kunne samles om å sette Hadselfjordtunnelen tungt på dagsordenen allerede nå, for å forberede neste rullering av Nasjonal Transportplan. Det burde man ikke trenge noen storkommune-utredning for å få til», skriver Bladet Vesterålen på lederplass.

Forrige artikkelHadsel med i viktig Lofoten-utredning
Neste artikkelSambandet over Hadselfjorden innstilt inntil videre