Det vil lønne seg for Hadsel kommune å rive Hadsel sykehjem på Ekren og i stedet bygge et helt nytt sykehjem.

Det går fram av tilstandsanalysen som HR Prosjekt AS har laget for Hadsel kommune.

Det er utarbeidet fire alternativer for framtidig sykehjem på Ekren øst for Melbu. I det såkalte alternativ null sette man ikke i verk noen tiltak og vedlikeholdet videreføres som i dag. I alternativ null pluss gjennomfører man nødvendige reparasjoner innvendig og utvendig, med vedlikehold som i dag, til en kostnad på 50 millioner kroner.

Rapportens alternativ 1 oppgraderer man sykehjemmet til dagens aksepterte standard. Dette alternativet vil koste 102 millioner kroner i følge rapporten. Dersom man velger alternativ to faser man ut bygningsmassen og river, samtidig som man deretter etableres ny bygningsmasse. Dette alternativet er beregnet til å koste 77 millioner kroner. Rivingskostnader kommer i tillegg.

Forrige artikkelHadsel blander bibelen inn i eiendomsforvaltningen
Neste artikkelSortlending hadde én kilo amfetamin i hjemmet