Fiskeriminister Per Sandberg har trukket forslaget om trålerpliktene, men er ikke nådig i sin kritikk av Arbeiderpartiet, som også mener at trålerpliktene bør endres uten å si hva de mener. Vi gjengir her debattinnlegget slik det er publisert i flere medier.

 

Et tap for kysten og Nord-Norge

Av fiskeriminister Per Sandberg

  MENINGER   Stortinget har ikke klart å samle seg om hva de vil gjøre med trålernes plikter. Det er det ingen grunn til å juble over.

Debatten har gått lenge uten at Stortinget klarer å enes om en løsning. Av hensyn til fiskerinæringens behov for forutsigbarhet har regjeringen kommet til at det er riktig å trekke meldingen.

Det var Stortinget som i sin tid ba regjeringen nedsette en kommisjon for å gjennomgå alle de tre pliktene. Det har vi fulgt opp. Kommisjonen leverte sin rapport i fjor høst, og regjeringen fremmet stortingsmelding om pliktsystemet nå i vår.

Det er bred politisk enighet om at dagens pliktsystem ikke fungerer. To utredninger har konkludert med at pliktene burde avvikles, mot en kompensasjon. Når regjeringen har foreslått å avvikle pliktene, er det altså i tråd med faglige anbefalinger. Det har ikke kommet noen troverdige forslag til alternativer.

Jeg ser Arbeiderpartiet i nord hever flagget til topps fordi forslaget er trukket. Arbeiderpartiet vil videreføre et pliktsystem som ingen mener fungerer. Ingen partier, unntatt SV, vil vise kortene og fortelle hva slags system de vil ha. I mellomtiden, i kjent Arbeiderparti-stil, uttaler fiskeripolitisk talskvinne, Ingrid Heggø seg i en helt annen retning. Hun mener det er synd at industrien ikke får en avklaring. Det er jeg helt enig i, men det er mildt sagt vanskelig å skjønne hva det er Arbeiderpartiet egentlig ønsker med tanke på pliktene. Hvordan skal Arbeiderpartiet forsvare at de ønsker å gå inn i fremtiden med et system som har bidratt til permitteringer fremfor sikre arbeidsplasser?

Dette er ikke et tap for meg eller regjeringen, men for fiskerinæringen og Nord-Norge. Det er trist for kysten og sjømatindustrien. Lønnsomheten i fiskeindustrien har lenge vært lavere enn i andre næringer, men regjeringens forslag ville bidratt til å styrke industriens rammebetingelser. Nå blir det ikke flyttet en eneste fisk fra trål til kyst. Regjeringens forslag ville gitt mer til kystflåten enn det som landes via pliktsystemet i dag.

Pliktene har gått ut på dato. Industridød har vært mer regelen enn unntaket de siste årene. Permitteringer i fiskeindustrien er blitt vanligere enn trygge, lønnsomme helårlige arbeidsplasser. Fryst fisk blir i for stor grad eksportert uten norsk bearbeiding.

Jeg ønsker å snu denne trenden. Men ikke ved å justere eller stramme inn et gammelt regelverk. Arbeiderpartiet har ikke kommet opp med en eneste troverdig forklaring for hvordan en innstramming av pliktene skal snu denne trenden. De virker mer opptatt av å vinne debatten med billig politisk retorikk, tåkeprat og taburetter fremfor å bidra til konstruktive løsninger til det beste for kysten og fiskerinæringen. En AP/SV/SP regjering er ikke noen ny regjering, de styrte fiskeripolitikken i åtte år, hva ble resultatet? Arbeiderpartiet har holdt Nord-Norge for narr lenge nok, vi trenger politikere som tør å ta beslutninger og som evner å se at verden endrer seg.

Forrige artikkelAsfalten henger i løse luften på Stokmarknes
Neste artikkelKjørte båten sin rett i brua