I en fersk konsulentrapport anbefales det at tre bygg ved Stokmarknes i Hadsel blir revet.

Sivilingeniør Anders Overrein AS har nylig lagt fram en rapport som vurderer tilstanden ved Stokmarknes skole. I en oppsummering av levetidsvurderingen anbefales det at tre av skolebyggene rives. Det gjelder personalrom, gymsal 2 og musikkrom.

Samtidig mener sivilingeniøren at F-blokka, glassbygget og H-blokka beholdes og renoveres. Andre utfordringer med A/B-blokka ved skolen løses gjennom renovering. Gymsalen og bassenget anbefales revet.

­– De tre byggene som er anbefalt revet, kan basert på rapportens grunnlag, stenges/rives uten nærmere prosess. Gymsal/basseng rives koordinert med fylkeskommunens riveplaner for nabobygget. Arealbehov kan løses av midlertidige lokaler og leie av brakkerigg, heter det i rapporten.

– For å skape en framtidsrettet skole, anbefales det imidlertid å kjøre en prosess der man også ser på framtidig elevtall/arealbehov, skolestruktur, og ikke minst bygningsmassen samlet for skolen. Dette vil gi beslutningsgrunnlag for å forme skolen slik man bør for framtida. Det kan også påvirke hvorvidt Bibliotekbygg, F-blokka, Glassbygget og H-blokka bør renoveres, bygges om eller rives, skriver sivilingeniøren i rapporten.

Forrige artikkelOmsorgsboliger til 4,5 millioner kroner per enhet
Neste artikkelHadsel har behov for 216 millioner kroner til oppgradering