Neumanns Røykeri & Supperclub AS ligger an til å få skjenkebevilling for sin satsing på restaurant og uteservering i ombygde lokaler på Neptun på Melbu.

Saken skal behandles i det kommende kommunestyremøtet torsdag 18. juni. Formannskapet har tidligere gitt sin tilslutning til søknaden.

I rådmannens forslag til vedtak er det innstilt på å tildele Neumann`s Røykeri & Supperclub AS skjenkebevilling fram til 30. juni 2016. Ettersom selskapet ennå ikke har fått organisasjonsnummer eller firmaattest. Derfor stiller kommunen krav om at det må foreligge før skjenkebevillingen kan tas i bruk. I tillegg må det foreligge bruksendring fra lagerbygg til restaurant fra kommunen samt at styrer og stedfortreder er innmeldt i AA-registeret.

Bevillingen vil gi rett til skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 med mindre enn 22 volumprosent alkoholinnhold fra klokka 08:00 til klokka 01:00 alle dager. Den vil også gi rett til skjenking av alkoholholdig drikk med høyest alkoholprosent fra klokka 13:00 til klokka 01:00 alle dager. Det ligger også an til utvidet skjenketid til klokka 02:30 i jula, deler av påsken og i turistsesongen mellom 20. juni og 20. august.

Neumann`s vil også få tillatelse til utendørs alkoholservering på et område som måler 16 ganger 16 meter utenfor restauranten. Det er Petter-Harry Neumann som skal være styrer for skjenkingen, mens Vegard Melchiorsen skal være stedfortreder.

Museum Nord har bekreftet overfor Hadsel kommune at de har gitt tillatelse til å bruke utearealene utenfor restauranten. Museum Nord har vært i tett dialog med Arbeidstilsynet og Mattilsynet i byggeprosessen for restauranten og kjøkkendelen. Det er ennå ikke formelt søkt om bruksendring, men arbeidet med bruksendring viser et brannkonsept som viser slukkeanlegg, brannvarlig og rømningsveier som er under utforming.

Forrige artikkelInnstilte fergeavganger fra Melbu og Fiskebøl
Neste artikkelKrigsbildet fra Melbu du aldri har sett før