– Pleiepersonellet går helt på det marginale i forhold til at det er for lite personell til pleie og avlastning.

Det sier en fastverge oppnevnt av Fylkesmannen i Nordland. Fastvergen til en pasient på Melbu har nå klaget Hadsel kommune inn for Fylkeslegen i Nordland på grunn av manglende pleie for pasienten.

I en klage datert 16. januar i år forteller fastvergen at han allerede i begynnelsen av 2016 ble kontaktet av personer som kjente til forholdene rundt pleien til en pasient med en alvorlig helsetilstand.

Stor grad av bekymring

– Det ble uttrykt en stor grad av bekymring for hennes stadig forverrede helsetilstand, og for mangel på pleie i henhold til vedtak, skriver fastvergen i klagen mot Hadsel kommune. I klagen tar fastvergen for seg forhold som omfatter kommunens manglende utførelse av vedtak som er lovpålagt.

Flere møter

Fastvergen skal ha vært i møte med avdelingsleder ved miljøarbeidertjenesten på Melbu. Et av disse møtene var et kartleggingsmøte for å bringe på det rene om klientens pleiebehov var i henhold til vedtak. Tildelingskontoret i kommunen var også representert i møtet, som fant sted den 15. september 2016.

Helsevedtak ikke gjennomført

– På dette møtet og på tidligere møter er de bekreftet at pasienten mangler 35 timer i henhold til vedtak. Det er altså mangel på en hel stilling. Dette er etter min mening alvorlig, skriver fastvergen i klagen til Fylkeslegen i Nordland.

– Pasienten er meget syk og ligger for det meste i sengen sin fordi det ikke er personell nok til å holde henne fra en passiv tilværelse i sengen. I tillegg til dette er hun meget redd og utagerende overfor pleiepersonellet. Pleiepersonellet går helt på det marginale i forhold til at det er for lite personell til pleie og avlastning.

Utfordrende situasjon

Den 10. januar i år skal avdelingslederen ved miljøarbeidertjenesten på Melbu i følge klagen ha opplyst at situasjonen for pasienten er uforandret, vanskelig og utfordrende. Det er vanskelig å motivere pasienten uten tilstrekkelig personale.

Forringer livskvaliteten

­– Situasjonen hennes forriger hennes livskvalitet. Økt personell vil gi henne økt livskvalitet, sier avdelingslederen på Melbu i følge den aktuelle klagen fra fastvergen.

Alvorlig situasjon

– For meg synes det å være hevet over enhver tvil at pasienten ikke får den pleie hun har behov for. Dette gjør hennes livskvalitet vesentlig forringet, og man må anta at den vil ytterligere forringes over tid. At det er fattet vedtak på 35 timer til pleie som er ikke oppfylt, gjør at denne situasjonen er alvorlig, skriver fastvergen i klagen.

Ansvar for ansatte

– Det er ikke bare pasienten Hadsel kommune har ansvar for. De har vel også et ansvar for sine ansatte, og at disse har rimelige arbeidsforhold, heter det.

Ber om tiltak mot Hadsel

– Som verge kan jeg ikke godta at Hadsel kommune ikke yter den pleie som hun har krav på. Med bakgrunn i ovenfor nevnte vil jeg med dette be om at Fylkeslegen iverksetter tiltak som er nødvendig, for at mitt vergemål skal få den pleie hun har krav på etter loven, avslutter fastvergen oppnevnt av Fylkesmannen i Nordland i klagen til Fylkeslegen i Nordland.

Helse- og omsorgssjef Marion Celius i Hadsel kommune sier en en kort uttalelse at kommunen ikke ønsker å kommentere brukersaker offentlig.

– Saken vil få si behandling hos Fylkesmannen, sier hun til LoVe24.no i en e-postmelding.

Forrige artikkelBobil tippet over ende på veien
Neste artikkelVæpnet politiaksjon på Melbu